Michael Ventris

Michael George Francis Ventris (* 12. júl 1922 - † 6. september 1956) bol anglický architekt a klasický filológ, ktorý sa spolu s Johnom Chadwickom zaslúžil o rozlúštenie lineárneho písma B a sprístupnil tak písomné pamiatky mykénskej civilizácie.

Dom Michaela Ventrisa v rokoch 1953 - 1956

Michael Ventris bol po otcovi Angličan, po matke mal čiastočný poľský pôvod. Bol jazykovo veľmi nadaný, ovládal angličtinu, polčinu, nemčinu, francúzštinu, neskôr aj ďalšie jazyky, popri tom aj klasickú gréčtinu a latinčinu. V roku 1939 začal študovať architektúru, ale štúdium dokončil až po vojne v roku 1948, od roku 1940 sa začal venovať štúdiu krétskeho písma. Počas druhej svetovej vojny pôsobil ako príslušník vojenského letectva (Royal Air Force) vo funkcii leteckého navigátora, po vojne pracoval na ministerstve školstva ako projekt školských budov.

Lúštenie krétskeho písmaUpraviť

V roku 1949 sa začal vážne zaoberať lúštením krétskeho písma. Najprv vypracoval stav bádania na základe výsledkov práce iných bádateľov, v rokoch 1950 – 1952 sa so všetkými silami venoval rozlúšteniu písma. Na základe matematicko-štatistických postupov vypracoval základnú „mriežku“ znakov lineárneho písma B, ktorých zistil asi 80 a tak dokázal, že nejde o hláskové ale slabičné písmo. Postupne dokázal, že lineárne písmo B je slabičné a používali ho najstarší GréciAchájski Gréci, známi z Homérovej Illiady. Ventris pri lúštení lineárneho písma B postupoval dosť neštandartne, pretože o výsledkoch, ku ktorým dospel vo svojej práci, okamžite informoval odborníkov, ktorí sa zaoberali tým istým problémom. Od roku 1952 s ním spolupracoval pri lúštení krétskeho písma ďalší klasický filológ John Chadwick. Zahynul 6. 9. 1956 pri automobilovej havárii vo veku 34 rokov.

DieloUpraviť

  • Ventris, Michael and Chadwick, John. Documents in Mycenaean Greek. [s.l.] : Second edition (1974). Cambridge UP, 1956. ISBN 0-521-08558-6.
  • Ventris, Michael. Work notes on Minoan language research and other unedited papers. [s.l.] : Edizioni dell'Ateneo 1988 Roma, 1988.

LiteratúraUpraviť

  • Bartoněk, Antonín: Zlatá Egeis. Praha 1969
  • Chadwick, John. The Decipherment of Linear B. [s.l.] : Second edition (1990). Cambridge University Press, 1958. ISBN 0-521-39830-4.
  • Robinson, Andrew. The Man Who Deciphered Linear B: The Story of Michael Ventris. [s.l.] : Thames & Hudson Ltd, 2002. ISBN 0-500-51077-6.
  • Simon Tetlow, Ben Harris, David Roques and A. G. Meredith - Michael Ventris Remembered (Stowe School, 1984)