Židovská čeština

Židovská čeština (iné názvy: lešon K(e)naan, kenaančina; z hebr. slova כנען – Kanaan, ktoré okrem pôvodného významu znamenalo aj oblasti osídlené slovanským obyvateľstvom) je mŕtvy západoslovanský jazyk, ktorým hovorili židovskí obyvatelia českých krajín. Mŕtvym jazykom sa kenaančina stala na konci stredoveku.

Označenie kenaančina niesli okrem „židovskej češtiny“ niekedy aj ďalšie židovské slovanské jazyky.

Externé odkazy upraviť