Západoslovanské jazyky

Západoslovanské jazyky sú vetva slovanských jazykov. Používajú sa v strednej Európe.

Členenie upraviť

Referencie upraviť

  1. KRAJČOVIČ, Rudolf. O jazyku na Veľkej Morave a jeho kultúrnej forme (k 1100. výročiu Metodovho skonu). Jazykovedný časopis (Bratislava: Veda), 1985, roč. 36, čís. 2, s. 104-112. Dostupné online [cit. 2018-06-12]. ISSN 0021-5597.
  2. NOVÁK, Ľubomír. Lidový jazyk Velké Moravy a možnosti jeho rekonstrukce [online]. 29.8.2016, [cit. 2018-06-12]. Dostupné online. DOI:10.13140/RG.2.2.20292.42889
  3. STANISLAV, Ján. Dejiny slovenského jazyka I : Úvod a hláskoslovie. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1956. 590 s. S. 243.
  4. Altkirchenslawisch [online]. wwwg.uni-klu.ac.at, [cit. 2018-06-12]. Dostupné online. Archivované 2016-03-04 z originálu. S. 199
  5. CAMBEL, Samuel, ed. Dejiny Slovenska I : (do roku 1526). Vyd. 1. Bratislava : Veda, 1986. 534 s. S. 141.
  6. PUKANEC, Martin. Svätoplukovo kniežatstvo a stará slovenčina. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013. 114 s. ISBN 978-80-558-0363-0.
  7. BOČEK, Vít. Dvě nové práce o starých Slovanech [recenzia]. Opera Slavica (Brno: Masarykova univerzita), 2014, roč. 24, čís. 2, s. 59-62. Dostupné online [cit. 2018-06-12]. ISSN 2336-4459.
  8. KAPOVIĆ, Mate; RAMAT, Anna Giacalone; RAMAT, Paolo. The Indo-European Languages. 2nd ed. Abingdon, Oxon : Taylor & Francis, 2017. 630 s. ISBN 978-1-317-39153-1. S. 519-520.
  9. New from Oxford University Press! [online]. linguistlist.org, [cit. 2018-06-12]. Dostupné online. Archivované 2018-06-12 z originálu.
  10. GREENBERG, Marc L. Sifting the Evidence for the Reconstruction of Pannonian Slavic [recenze]. Canadian Slavonic Papers / Revue canadienne des slavistes, marec-jún 2004, roč. 46, čís. 1-2, s. 213-220. Dostupné online [cit. 2018-06-12]. ISSN 2375-2475.
  11. STANISLAV, Ján. Starosloviensky jazyk 1 : Veľká Morava a Panónia. Kultúrny jazyk a písomníctvo. Konštantín Filozof, Metod a Kliment sloviensky. Fonetika. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978. 371 s. S. 52 – 58.