Česko-slovenské jazyky

Česko-slovenské jazyky je skupina západoslovanských jazykov, ktoré pravdepodobne vznikli z jedného spoločného predka. Do skupiny patrí: