Lechické jazyky je súhrnné označenie všetkých jazykov, podobných poľštine. Krstné meno Lech je v Poľsku veľmi obľúbené. Lech je prakticky bájna postava, brat Čecha, knieža, ktorý priviedol Poliakov do Poľska a založil Hnězdo. Lechické jazyky patria všetky do skupiny západoslovanských jazykov a mnoho z nich je dnes vymretých, alebo sú považované len za nárečia. Medzi lechické jazyky patrí:

Niekedy sú sem zaraďované aj Lužické jazyky: