Slovenská Wikipédia

slovenská jazyková verzia Wikipédie

Slovenská Wikipédia je slovenská jazyková verzia Wikipédieinternetovej encyklopédie so slobodným obsahom, na ktorej tvorbe ako autoriredaktori spolupracujú dobrovoľní prispievatelia.

Slovenská Wikipédia
URLsk.wikipedia.org
Komerčnánie
Typ stránkyinternetová encyklopédia
Jazykslovenčina
Registrácianepovinná
Licencia obsahuCC BY-SA 4.0 Unported
VlastníkWikimedia Foundation
Spustenieaugust 2003
(20 rokov a 343 dní)
Náhľad stránky

Spolu s ostatnými jazykovými verziami je prevádzkovaná na wiki redakčnom systéme MediaWiki nadáciou Wikimedia Foundation, založenou podľa legislatívy amerického federálneho štátu Florida a súčasným sídlom v San FranciscuKalifornii.[1][2]

Založená bola v auguste 2003,[3][4][pozn. 1] s odstupom približne 2,5 roka po prvej, anglickojazyčnej mutácii, spustenej 15. januára 2001.[5] Prvý encyklopedický článok (Esperanto) vznikol 19. decembra 2003[3][6][pozn. 2] a aktívnejšie upravovanou sa stala v priebehu roka 2004, na konci ktorého už obsahovala približne 3,5 tisíc článkov.[3][7]

Podľa spomienok českého vydavateľa, cestovateľa a esperantistu Petra Chrdleho stáli esperantisti priamo za zrodom českojazyčnej aj slovenskojazyčnej mutácie Wikipédie.[8] V prípade slovenskojazyčnej konkrétne slovenský informatik, pedagóg a esperantista Viliam Búr,[9][10] inšpirovaný zakladateľom esperantskej Wikipédie, americkým informatikom Chuckom Smithom.[11][12] Chuck Smith sa v novembri 2002 zúčastnil na konferencii Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko (aplikácie esperanta vo vede a technike) v stredočeských Dobřichoviciach, kde mal prednášku o princípoch a procese vzniku anglickojazyčnej a esperantskej mutácie v roku 2001, ale aj cieľoch wikipedického hnutia a získavaní nových záujemcov o prispievanie celosvetovo. Po skončení konferencie odcestoval Chuck Smith najprv do Brna, kde pomohol ďalšiemu účastníkovi konferencie, prekladateľovi a esperantistovi Miroslavovi Malovcovi, založiť českojazyčnú mutáciu a následne aj na Slovensko, kde inšpiroval Viliama Búra, rovnako účastníka konferencie k založeniu slovenskojazyčnej.[8]

Počet článkov

upraviť

Prvých tisíc encyklopedických hesiel (článkov) slovenská Wikipédia dosiahla v septembri 2004,[13] 15 tisíc článkov v septembri 2005, 50 tisíc článkov v auguste 2006. V januári 2007 mala vyše 60 tisíc článkov. V auguste 2008 dosiahla 100 tisíc článkov. Ku koncu januára 2012 mala 132 tisíc článkov a 2 755 redaktorov s aspoň 10 príspevkami.[14] 5. februára 2015 dosiahla 200 tisíc článkov, pričom bola 35. jazykovou verziou Wikipédie, ktorá túto métu prekonala.[15]

Momentálne (21. júl 2024) má slovenská Wikipédia 249 512 článkov, čo predstavuje 43. priečku v rebríčku približne 330 jazykových verzií Wikipédie podľa počtu článkov.[16] Zároveň ide o 8. najväčšiu verziu z dvadsiatich písaných v slovanskom jazyku (po ruskej, poľskej, ukrajinskej, srbskej, českej, srbochorvátskej a bulharskej)[17] a najväčšiu všeobecnú encyklopédiu v slovenčine.[15]

Vývoj počtu článkov slovenskej Wikipédie
Údaje sú v tisícoch článkov k 31. decembru každého roku. Zdroj: [7][18]
Ročné prírastky článkov slovenskej Wikipédie
Legenda: celkový ročný prírastok manuálne (neroboticky) založené články. Údaje sú v tisícoch. Zdroj: [7][18]

Hromadné importy

upraviť

Občasné skokové nárasty počtu článkov o stovky až tisíce súvisia predovšetkým s automatizovaným vytváraním článkov pomocou internetových robotov. Takto boli naimportované napríklad nasledovné rozsiahlejšie sady článkov:

Importovaná sada Obdobie Počet článkov Zoznam
Články rokov máj – jún 2005 2 000 [25]
Články o planétkachobjektoch hlbokého vesmíru marec – máj 2006 11 500 [26]
Heslá encyklopédie FILIT august 2006 8 500 [27]
Biografické články systému OSUD január 2007 2 400 [28]
Heslá z publikácie ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia február 2007  360 [29]
Články o českých obciach august – september 2007 6 000 [30]
Články o maďarských obciach apríl – máj 2008 3 100 [31]
Články o rakúskych obciach máj 2008 2 300 [32]
Články o poľských obciach a regiónoch máj – júl 2008 1 300 [33]
Články o poľských obciach a regiónoch marec – máj 2011 1 900 [34]
Články o francúzskych obciach a regiónoch marec – apríl 2012 35 000 [35]
Zoznamy kultúrnych pamiatok SR august – september 2012 1 800 [36]
Články o francúzskych kantónoch február 2015 2 200 [37]
Články o chránených územiach SR máj 2016  660 [38]
Zoznamy objektov hlbokého vesmíru september – október 2017 3 900 [39]

Spolu bolo na slovenskej Wikipédii strojovo založených viac než 80-tisíc článkov premenlivej kvality a rozsahu spracovania, čo predstavuje približne 34 % z celkového počtu jej článkov.[18] Časť z nich bola neskôr významnejšie manuálne rozšírená, časť však dodnes zostáva v podobe minimálnych výhonkov.

Strojovo asistované preklady

upraviť
 
Vývoj počtov preložených článkov v rámci projektu Česko-slovenská Wikipédia.

S rozvojom strojového prekladu rastie aj počet článkov, vytvorených prekladom z iného jazyka s využitím tejto techniky. Hoci výstup strojových prekladačov zvyčajne nie je vhodný na priame zverejnenie, dá sa využiť ako základ pre ďalšie manuálne významové, gramatické a štylistické úpravy prekladu.

V rámci wikiprojektu Česko-slovenská Wikipédia, ktorého účelový prekladací nástroj využíva jazykovú blízkosť češtiny a slovenčiny a špecifický spôsob, akým prekladacia služba Google Translate pristupuje k prekladu tohoto páru jazykov, vzniklo na slovenskej Wikipédii od roku 2013 prekladom z češtiny 6 857 článkov a obdobne na českej Wikipédii rádovo tisíce článkov prekladom zo slovenčiny.[19]

Od roku 2015 je na slovenskej Wikipédii k dispozícii aj oficiálny prekladací nástroj Content Translation, umožňujúci strojovo asistovaný preklad článkov z viacerých jazykov so zachovaním wiki formátovania. Ku koncu roku 2023 bolo na slovenskej Wikipédii zverejnených približne 2 120 prekladov s využitím tohto nástroja.[20]

Redaktorská základňa

upraviť
 
Niekoľko redaktorov slovenskej Wikipédie spolu s ďalšími účastníkmi editačného maratónu Slovenská ľudová kultúra v júni 2018.

Redaktorská základňa slovenskej Wikipédie je pomerne malá (absolútne aj relatívne na počet hovoriacich, viď porovnanie nižšie), stabilná, v rokoch 2010 – 2021 s mierne klesajúcim trendom. V roku 2023 na jej tvorbe spolupracovalo približne 147 aktívnych (5 a viac úprav mesačne) a 16 veľmi aktívnych (100 a viac úprav mesačne) redaktorov.[pozn. 3]

Vývoj počtu aktívnych a veľmi aktívnych redaktorov slovenskej Wikipédie
Legenda: počet aktívnych redaktorov (5+ úprav mesačne) počet veľmi aktívnych redaktorov (100+ úprav mesačne).
Údaje predstavujú zaokrúhlený aritmetický priemer za 12 mesiacov daného kalendárneho roku. Zdroj: [21][22]

Porovnanie s vybranými inojazyčnými Wikipédiami

upraviť

Porovnanie rozsahu a redaktorskej základne slovenskej Wikipédie s vybranými inojazyčnými (údaje sú ku koncu roku 2023):

# Wikipédia Počet
článkov
Počet
hovoriacich
jazykom
Článkov
na 1 000
hovoriacich
Aktívnych redaktorov
(5+ úprav mesačne)
Veľmi aktívnych redaktorov
(100+ úprav mesačne)
celkovo na 1 mil.
hovor.
celkovo na 1 mil.
hovor.
56. Slovinská 184 000 2 200 000 83,6 103 46,8 19 8,6
46. Estónska 242 000 1 200 000 201,7 166 138,3 27 22,5
43. Slovenská 247 000 7 200 000 34,3 147 20,4 16 2,2
29. Maďarská 535 000 12 600 000 42,5 479 38,0 97 7,7
28. Česká 538 000 13 400 000 40,1 654 48,8 102 7,6
11. Poľská 1 596 000 40 300 000 39,6 1 251 31,0 244 6,1
3. Nemecká 2 868 000 132 100 000 21,7 5 152 39,0 903 6,8
1. Anglická 6 765 000 1 121 800 000 6,0 31 229 27,8 4 023 3,6

Zdroje: [16][23][24][22][25][26][27][28][29][30][31][32]

Z porovnania vidno, že vzhľadom na počet hovoriacich má slovenská Wikipédia počet článkov porovnateľný s jazykovými mutáciami okolitých štátov (česká, maďarská, poľská) a to napriek jej výrazne skromnejšej redaktorskej základni (počet aktívnych aj veľmi aktívnych redaktorov na milión hovoriacich má nižší než všetky ostatné Wikipédie z porovnania a až niekoľkonásobne nižší voči uvedeným okolitým).

Návštevnosť

upraviť

Priemerná návštevnosť v roku 2023 bola 14,9 milióna zobrazení mesačne (491 tisíc denne, 20 tisíc za hodinu), zrealizovaných z približne 3,2 milióna jedinečných zariadení mesačne.

V kontexte slovenských webov, zapojených v AIMmonitore, by sa tak slovenská Wikipédia radila orientačne niekam medzi prvých 20 – 25 webov podľa mesačného počtu zobrazení.[pozn. 4][33] Alexa radila Wikipédiu (celkovo, bez ohľadu na jazykovú verziu) na 9. priečku medzi webmi, navštevovanými zo Slovenska (marec 2021).[34]

Vývoj priemerného počtu mesačných zobrazení stránok slovenskej Wikipédie
Legenda: celková návštevnosť v miliónoch videní mesačne návštevnosť z mobilných zariadení.
Návštevy internetových robotov sú zo štatistiky vyňaté. Zdroje: [35][36][pozn. 5]
Vývoj počtu mesačných zobrazení stránok slovenskej Wikipédie v rokoch 2022 a 2023
Legenda: celková návštevnosť v miliónoch videní návštevnosť z mobilných zariadení. Návštevy internetových robotov sú zo štatistiky vyňaté. Zdroj: [36]

Využitie

upraviť

Obsah slovenskej Wikipédie je využívaný na budovanie korpusu wiki[37] (súčasť databáz Slovenského národného korpusu) a chybového korpusu CHIBY[38] v rámci Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

Poznámky

upraviť
 1. Hlavná stránka bola založená 13. augusta 2003,[3] doložiteľne on-line bola najneskôr 23. septembra 2003.[4]
 2. Pozri aj Wikipédia:Zoznam najstarších článkov.
 3. Nejde pritom nutne každý mesiac o tie isté osoby, údaj vypovedá len toľko, že v danom roku každý mesiac aktívne editoval v priemere taký počet (nejakých) redaktorov, spĺňajúcich dané kritérium.
 4. Takéto porovnanie je však len orientačné, použitá metrika a technické detaily merania sa môžu líšiť.
 5. Údaje do roku 2015 majú heuristický charakter – pochádzajú zo staršej štatistiky bez evidencie podielu mobilných zariadení a predovšetkým bez filtrovania návštev internetových robotov. Aby boli údaje vzájomne porovnateľné, sú hodnoty za roky 2008 – 2015 upravené faktorom 0,539; získaným ako [počet videní podľa novšej evidencie, bez návštev robotov] / [počet videní podľa staršej evidencie] za mesiace 2015-07 – 2016-07, po ktoré boli obe štatistiky zbierané súbežne. Priemerný pomer za týchto 13 mesiacov (53,9 %) je extrapolovaný na celé obdobie 2008 – 2015. Predpokladá teda, že aktivity robotov tvorili v období 2008 – 2015 približne polovicu všetkých evidovaných návštev stránok.

Referencie

upraviť
 1. Často kladené otázky [online]. San Francisco: Wikimedia Foundation, [cit. 2024-01-17]. Dostupné online.
 2. MANGU-WARD, Katherine. Wikipedia and Beyond. Reason (Los Angeles: Reason Foundation), 2007-05-30. Dostupné online [cit. 2024-01-17].
 3. a b c d Oldest articles on skwiki [online]. quarry.wmflabs.org, [cit. 2024-01-17]. Dostupné online.
 4. a b Wayback Machine : sk.wikipedia.org [online]. San Francisco: Internet Archive, rev. 2003-09-23, [cit. 2018-06-21]. Dostupné online. Archivované 2003-09-23 z originálu.
 5. Wikipedia. In: Encyclopædia Britannica [online]. Encyclopædia Britannica, 2006-05-19, [cit. 2022-11-26]. Dostupné online.
 6. ArnoLagrange. Esperanto [online]. sk.wikipedia.org, 2003-12-19, [cit. 2022-09-05]. Dostupné online.
 7. a b c Wikipedia Statistics : Slovenčina : Pages to date : Content [online]. Wikimedia Foundation, [cit. 2024-01-17]. Dostupné online.
 8. a b CHRDLE, Petr. Česká Wikipedie vznikla v Dobřichovicích. In: BLAHUŠ, Marek. Jak se zrodila česká Wikipedie. 1. vyd. Praha : Wikimedia Česká republika, 2023. 43 s. Dostupné online. ISBN 978-80-909009-2-9. S. 35 – 36.
 9. BÚR, Viliam. Viliam Búr [online]. LinkedIn, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
 10. Viliam Búr [online]. eo.wikipedia.org, 2007-02-26, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
 11. SMITH, Chuck. Chuck Smith [online]. LinkedIn, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
 12. Uzanto:Chuck SMITH [online]. eo.wikipedia.org, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
 13. HODÁS, Martin. Slovenská Wikipédia prekonala hranicu tisíc článkov. Zive.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia), 2004-09-09. Dostupné online [cit. 2018-06-21]. ISSN 1335-860X.
 14. Wikipedia Statistics Slovak [online]. Wikimedia Foundation, rev. 2019-01-31, [cit. 2024-01-17]. Dostupné online.
 15. a b MACKO, Ondrej. Slovenská Wikipédia prekonala 200 000 článkov, je najväčšou slovenskou encyklopédiou [online]. Bratislava: touchIT, 2015-02-10, [cit. 2018-06-21]. Dostupné online.
 16. a b List of Wikipedias [online]. meta.wikimedia.org, [cit. 2024-01-17]. Dostupné online.
 17. List of Wikipedias by language group : Slavic [online]. meta.wikimedia.org, [cit. 2024-01-17]. Dostupné online.
 18. a b c Articles by year (all, bot-created) on skwiki [online]. quarry.wmflabs.org, [cit. 2024-01-17]. Dostupné online.
 19. Wikipédia:WikiProjekt Česko-slovenská Wikipédia [online]. Slovenská Wikipédia, [cit. 2019-02-01]. Dostupné online.
 20. Štatistiky využitia nástoja Content Translation [online]. Slovenská Wikipédia, [cit. 2024-01-17]. Dostupné online.
 21. Wikipedia Statistics : Slovenčina : Active editors : Content [online]. Wikimedia Foundation, [cit. 2024-01-17]. Dostupné online.
 22. a b Wikipedia Statistics : JSON REST API dátové zdroje: sl: [1][2][3], et: [4][5][6] sk: [7][8][9] cs: [10][11][12] hu: [13][14][15] pl: [16][17][18] de: [19][20][21] en: [22][23][24]. Wikimedia Foundation, [cit. 2024-01-17].
 23. List of Wikipedias [online]. meta.wikimedia.org, rev. 2024-01-01. Dostupné online. Archivované 2024-01-01 z originálu.
 24. Wikipedia Statistics [online]. Wikimedia Foundation, [cit. 2024-01-17]. Dostupné online.
 25. Ethnologue: Languages of the World : Slovene [online]. SIL International, [cit. 2019-02-01]. Dostupné online.
 26. Ethnologue: Languages of the World : Estonian [online]. SIL International, [cit. 2019-02-01]. Dostupné online.
 27. Ethnologue: Languages of the World : Slovak [online]. SIL International, [cit. 2019-02-01]. Dostupné online.
 28. Ethnologue: Languages of the World : Czech [online]. SIL International, [cit. 2019-02-01]. Dostupné online.
 29. Ethnologue: Languages of the World : Hungarian [online]. SIL International, [cit. 2019-02-01]. Dostupné online.
 30. Ethnologue: Languages of the World : Polish [online]. SIL International, [cit. 2019-02-01]. Dostupné online.
 31. Ethnologue: Languages of the World : German [online]. SIL International, [cit. 2019-02-01]. Dostupné online.
 32. Ethnologue: Languages of the World : English [online]. SIL International, [cit. 2019-02-01]. Dostupné online.
 33. Médiá : [Mesiace] : [Zobrazenia (PV)] [online]. AIMmonitor, [cit. 2023-01-17]. Dostupné online.
 34. Top Sites in Slovakia [online]. Alexa, rev. 2021-03-31, [cit. 2021-03-31]. Dostupné online. Archivované 2021-03-31 z originálu.
 35. Wikipedia Statistics : Slovenčina : Legacy page views [online]. Wikimedia Foundation, [cit. 2021-01-15]. Dostupné online.
 36. a b Siteviews Analysis : sk.wikipedia.org : 2016-01 – 2023-12 [online]. tools.wmflabs.org, [cit. 2024-01-17]. Dostupné online.
 37. Korpusy textov z Wikipédie (a Necyklopédie) [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2014, rev. 2020-01-27, [cit. 2021-01-22]. Dostupné online. Archivované 2021-01-20 z originálu.
 38. Chybový korpus slovenčiny [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, [cit. 2019-08-11]. Dostupné online.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť