Filit

slovenská hypertextová encyklopédia

Filit alebo FILIT (akronym pre Filozofická hypertextová encyklopédia) je slovenská hypertextová encyklopédia, ktorá vznikla na báze programu Credit, spolu s ďalšími dokumentmi a programami pre počítačovú podporu štúdia a výskumu v oblasti filozofie.

FILIT je prvá slovenská filozofická encyklopédia vôbec. Do jej vzniku roku 1990 existovali v slovenčine iba preložené filozofické slovníky.[1] Ako nositelia autorských práv sú na hlavnej stránke encyklopédie uvedení filozof Jozef Piaček a informatik a bývalý pedagóg na Univerzite Komenského Miloš Kravčík.[2]

Pokračovaním Filitu je online Pomocný slovník filozofa (PSF), ktorého autorom je J. Piaček.[3]

Referencie

upraviť
  1. Piaček, Jozef; Kravčík, Miloš, edi. (1999), „Filit“, FILIT : Otvorená filozofická encyklopédia, Verzia 3.0, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej informatiky (vyd. 2001-03-01) 
  2. Piaček, Jozef; Kravčík, Miloš, edi. (1999), FILIT : Otvorená filozofická encyklopédia, Verzia 3.0, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej informatiky (vyd. 2001-03-01), http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fil/fil.html, dost. 2016-08-10 
  3. Piaček, Jozef (c2017), „O slovníku“, Pomocný slovník filozofa, http://www.jozefpiacek.info/slovo-o-psf/, dost. 2017-06-02 

Externé odkazy

upraviť

Pozri aj

upraviť