Wikipédia:WikiProjekt Česko-slovenská Wikipédia

Wikiprojekt Česko-slovenská Wikipédia je wikiprojekt usilujúci o posilnenie a systematizáciu vzájomne prospešnej spolupráce medzi Českou a Slovenskou Wikipédiou, s cieľom rastu oboch týchto jazykových verzií a súčasne tiež podpory trvania kultúrnej výmeny medzi obyvateľmi Česka a Slovenska aj po rozpade ich spoločného štátu. Projekt má vlastnú stránku aj na Českej Wikipédii, kde o ňom nájdete ďalšie podrobnosti.

Na 5. českej wikikonferencii bola 30. novembra 2013 predstavená verejne testovateľné verzia prekladacieho nástroja, ktorý pomáha uľahčiť vzájomné prekladanie článkov pomocou ľudsky asistovaného strojového prekladania. Už 11. januára 2014 bol dosiahnutý počet 1000 preložených článkov (746 na Českej Wikipédii a 254 na Slovenskej Wikipédii). V kalendárnom roku 2014 vzniklo s využitím prekladacieho nástroja 2037 slovenských článkov, teda každý štvrtý v tom roku založený článok Slovenskej Wikipédie; v roku 2015 potom vzniklo prekladom 1873 nových slovenských článkov. K dnešnému dňu bolo týmto spôsobom vytvorených už 6857 článkov na Slovenskej Wikipédii a množstvo dalších na Českej Wikipédii.

Cieľom WikiProjektu Česko-slovenská Wikipédia je posilnenie a systematizácia spolupráce medzi Českou a Slovenskou Wikipédiou. Zastávame tézu, že nadštandardné vzťahy medzi Českom a Slovenskom, dané jazykovou, geografickou, historickou a kultúrnou blízkosťou, je vhodné podporovať aj v prostredí Wikipédie. Hoci nezávislý a miestami protichodný vývoj českého a slovenského prostredia, vrátane jazyka, akcelovaný zvlášť po rozpade Česko-Slovenska, nedáva dobré podmienky na fungovanie spoločnej „Československej Wikipédie“ (ako to navrhujú niektorí zahraniční redaktori, inšpirovaní napr. fungovaním Srbskej alebo Čínskej Wikipédie), považujeme za prínosné, aby Česká a Slovenská Wikipédia ponúkali kvalitné informácie o histórii bývalého spoločného štátu i súčasnosti nástupníckych štátov. Tým Wikipédia prispeje k udržiavaniu česko-slovenskej vzájomnosti, historického povedomia a v neposlednom rade aj kultúrneho a jazykového povedomia, ktoré napriek trvajúcej blízkosti oboch štátov v dobe od rozpadu a obzvlášť medzi novou generáciou veľmi rýchlo upadá. Technické nástroje, ktoré budú za týmto účelom vyvinuté, môžu mať navyše širší dopad v podobe uľahčenia prekladania encyklopedických článkov medzi češtinou a slovenčinou aj prostého súbežného používania oboch jazykových verzií čitateľmi – týmto spôsobom hodláme podporovať pokračovanie aktívneho i pasívneho užívania oboch jazykov oboma národmi, ktoré v dlhodobom európskom kontexte predstavuje pre ich príslušníkov konkurenčnú výhodu.

Projekt Česko-slovenskej Wikipédie prebieha nutne a vítane v spolupráci editorov Českej aj Slovenskej Wikipédie. Dôvodom je okrem iného snaha o jeho obojstrannosť, o zdieľanie vedomostí aj nad rámec toho, čo už je na Wikipédii napísané, a prirodzene lepšia orientácia editorov danej jazykovej verzie v článkoch, ktoré táto ponúka. Súčasne sa tým napĺňa jeden z cieľov projektu, a síce intenzívnejšia komunikácia medzi oboma komunitami, ktorá môže následne mať vplyv aj v širších súvislostiach, napríklad na úrovni hnutia Wikimedia a jeho organizácií Wikimedia Česká republika a Wikimedia Slovenská republika, ktoré tiež projektu pomáhajú s propagáciou.

Výsledky upraviť

 
Prekladací nástroj Česko-slovenskej Wikipédie uľahčuje preklad článkov medzi češtinou a slovenčinou.
 
Graf ukazuje celkový počet preložených článkov v každom smere počas doby trvania projektu.
     slovenčinačeština
     čeština → slovenčina

S využitím prekladacieho nástroja už prekladom z Českej Wikipédie vzniklo na Slovenskej Wikipédii 6857 článkov:

Do prekladu článkov z češtiny do slovenčiny sa doteraz zapojili títo redaktori:

 1. Lalina (1808 článkov)
 2. Viktor~skwiki (1447 článkov)
 3. Wizzard (1019 článkov)
 4. Gepetito (1005 článkov)
 5. Pe3kZA (268 článkov)
 6. Marek Koudelka (207 článkov)
 7. Lenka64 (123 článkov)
 8. BalkoMilan (76 článkov)
 9. Mikulas1 (70 článkov)
 10. Georgeo88 (64 článkov)
 11. Hromoslav (63 článkov)
 12. Ivannah (63 článkov)
 13. Jetam2 (59 článkov)
 14. TomášPolonec (57 článkov)
 15. Exestosik (45 článkov)
 16. John fitzburn (43 článkov)
 17. Tom78 (42 článkov)
 18. Born.in.cssr (41 článkov)
 19. Bojars (33 článkov)
 20. Alekme (23 článkov)
 21. LacoR (22 článkov)
 22. SimcaCZE (20 článkov)
 23. Rottweiler (19 článkov)
 24. Sobekuba (18 článkov)
 25. RONALDO-SK (17 článkov)
 26. Human. (16 článkov)
 27. Peter Mikšík (16 článkov)
 28. Rosičák (16 článkov)
 29. Andrej-airliner (14 článkov)
 30. Image01 (14 článkov)
 31. Magy357 (13 článkov)
 32. 321fire (10 článkov)
 33. Otm (10 článkov)
 34. Szczecinolog (10 článkov)
 35. Jan.Kamenicek (8 článkov)
 36. KuboF (8 článkov)
 37. Aktron (6 článkov)
 38. RafaelUk (5 článkov)
 39. 46.135.104.249 (4 články)
 40. 46.135.55.4 (3 články)
 41. Armin (3 články)
 42. Faigl.ladislav (3 články)
 43. Gumruch (3 články)
 44. KuboF Hromoslav (3 články)
 45. Vlkoslav Radibož (3 články)
 46. 46.135.14.8 (2 články)
 47. 46.135.45.4 (2 články)
 48. Draceane (2 články)
 49. JanoB (2 články)
 50. Midnight Runner (2 články)
 51. OJJ (2 články)
 52. 46.135.17.2 (1 článok)
 53. 46.135.24.22 (1 článok)
 54. 46.135.3.11 (1 článok)
 55. 46.135.32.245 (1 článok)
 56. 46.135.37.251 (1 článok)
 57. 46.135.6.2 (1 článok)
 58. 46.135.62.247 (1 článok)
 59. 46.135.84.19 (1 článok)
 60. Adámoz (1 článok)
 61. Andrej203 (1 článok)
 62. Blahma (1 článok)
 63. BT (1 článok)
 64. Daevid (1 článok)
 65. Jano Gallo (1 článok)
 66. Jan Polák (1 článok)
 67. Jenda H. (1 článok)
 68. Jiri16 (1 článok)
 69. JoiZif (1 článok)
 70. MDsmajlik (1 článok)
 71. MmichaelDr. (1 článok)
 72. Msprg (1 článok)
 73. T.Bednarz (1 článok)
 74. Vegetator (1 článok)
 75. Venca24 (1 článok)
 76. Zajano (1 článok)

Podobne vzniklo množstvo článkov aj na Českej Wikipédii prekladom zo Slovenskej Wikipédie.

Ak máte pripomienky ku kvalite vznikajúcich článkov, oznámte nám to prosím na diskusnej stránke projektu.

Časté chyby pri preklade upraviť

Iné projekty upraviť

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť