Kniha proroka Joela[pozn 1] alebo Joel[pozn 2] (skratka Joel) je jedna z kníh Starého zákona Biblie.

Kniha patrí medzi dvanásť spisov(kníh) malých prorokov. V hebrejskej Biblii sa medzi nimi uvádza ako druhá kniha, v Septuaginte je uvedená ako štvrtá. Má skôr apokalyptický než prorocký charakter.

Obsah Upraviť

Hlavnou témou je blížiaci sa deň Pána. Budú ho predchádzať obrovské prírodné pohromy, no po ňom budú nepriatelia zničení a príde spása Izraela. Kniha je prezentovaná ako jednotné dielo, ale mnoho biblistov sa domnieva, že sa skladá z dvoch samostatných spisov, ktoré opisovali pohromu kobyliek a deň Pána.[chýba zdroj]

Kniha sa člení na dve časti. V prvej časti (hlavy 1-2)[1] sa opisuje pohroma kobyliek, ktorá je spojená s veľkým suchom, takže krajina vyzerá ako po obrovskom požiari. Joel vyzýva všetkých na pokánie a na modlitbu za odvrátenie pohromy, ktorú opisuje na spôsob apokalyptických hrôz. Kobylky predstavujú nepriateľskú moc, pred ktorou sa možno zachrániť iba pokáním a modlitbou ako to sľubuje sám Pán (Hospodin). V posledné dni, v ktorých Pán zošle svojho ducha, potrestá svojich nepriateľov a prinesie trvalý pokoj a spásu Jeruzalemu. A všetci spoznajú, že len Pán (Hospodin) je jediný mocný Boh a záruka požehnania a spásy. Druhá časť (hlavy 3-4)[2] obsahuje prisľúbenie spásy.

Poznámky Upraviť

  1. Názov Kniha proroka Joela je používaný v slovenskom rímskokatolíckom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Joel.
  2. Názov Joel je používaný v slovenskom evanjelickom a ekumenickom vydaní, ako skratka sa tam uvádza Joel.

Referencie Upraviť

  1. Joel 1-2 (svatepismo.sk)
  2. Joel 3-4 (svatepismo.sk)

Literatúra Upraviť

Ďalšia literatúra Upraviť

Iné projekty Upraviť

Externé odkazy Upraviť