Knihy kroník[pozn 1] alebo Knihy kronické[pozn 2] alebo Knihy Paralipomenon (skratky 1 Krn/2 Krn, 1Kron/2Kron) sú dve knihy Starého zákona. Vznikli v 4. stor. pred Kr. pôvodne ako jedna kniha. Pri preklade do gréčtiny v Septuaginte boli rozdelené na dve knihy. Spolu s knihami Ezdráš a Nehemiáš tvoria podľa svojej koncepcie jednotné dejepisné dielo (tzv. kronistické). Knihy Ezdráš a Nehemiáš boli preto pravdepodobne vyčlenené až neskôr. Autor Kníh kroník je stotožňovaný s autorom Knihy Ezdrášovej a Knihy Nehemiášovej.

Pomenovanie Kroniky pochádza od Hieronymovho pomenovania týchto kníh: "Kronika celej božskej histórie" (Chronicon totius divinae historiae).

Sú podobné Deuteronómiu. Tiež je to také zhrnutie histórie. Obsah v podstate sa opisuje obdobie od Adama a Evy až po babylonský exil.

Knihy Kroník sú dejepisné knihy ale majú iný štýl ako Knihy Samuelove a Knihy kráľov. Chcú nájsť ponaučenie z chýb minulosti. Ich obsah je paralelný s obsahom Kníh kráľov, ale Knihy kráľov sú skôr morálnym zákonom. Pri posudzovaní každého kráľa je normou jeho vzťah k Jahveho kultu. Pochvalne sa vyjadruje o Dávidovi a Šalamúnovi, ako staviteľovi chrámu. V knihách sa zdôrazňuje Božie pôsobenie v dejinách izraelského národa. Králi sú v Knihách kroník hodnotení podľa ich vzťahu k náboženskému kultu.

Prvá kniha kroník

upraviť

V prvých deviatich hlavách/kapitolách (1 Krn 1-9) sú uvedené rodokmene. Po krátkom náčrte Šaulovej (Saulovej) vlády (1 Krn 10) prechádza k podrobnému objasňovaniu a idealizovaniu Dávidovho panovania.

Druhá kniha kroník

upraviť

V druhej knihe Kroník (2 Krn 1-9) sa opisuje a idealizuje pôsobenie Šalamúna.

Záverečná časť (2 Krn 10-35) zhŕňa dejiny kráľov Judska a vyzdvihuje vládu Jozafata (Jósafáša), Ezechiáša a Joziáša (Josiáša) za ich kultové reformy.

Poznámky

upraviť
  1. Názov Prvá/Druhá kniha kroník je používaný v slovenskom rímskokatolíckom a ekumenickom vydaní, ako skratka sa tam uvádza 1 Krn/2 Krn.
  2. Názov Prvá/Druhá kniha kronická je používaný v slovenskom evanjelickom vydaní, ako skratka sa tam uvádza 1Kron/2Kron.

Pozri aj

upraviť

Literatúra

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Knihy kroník

Externé odkazy

upraviť