Stredoveké umenie (5. stor. - 15. stor.) je epocha vo vývoji európskeho umenia, ktorá je spojená so vznikom kresťanstva a existenciou feudálnej spoločnosti. Stredoveké umenie nadväzuje na antické umenie, ale popiera jeho antropocentrizmus a senzualizmus v mene teocentrizmu a spiritualizmu. Po stredovekom umení nasleduje renesančné umenie.

Základom stredovekého umenia je kresťanská kultúra. Stredoveká kultúra bola podobná vo všetkých krajinách Európy.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.