Renesančné umenie je etapa vo vývoji novovekého umenia (14.16. storočie), ktorá je spojená s renesanciou.

Renesančné umenie tvorí podstatnú súčasť renesančnej kultúry. Na Slovensko prichádza renesančné umenie počas vlády Mateja Korvína, hoci až do prvej tretiny 16. storočia prežíva neskorogotické umenie. Prvou svetskou stavbou s renesančnými prvkami je mestská radnica v Bardejove. V svetskej architektúre sa objavujú najmä metské radnice (Bardejov, Bratislava, Banská Bystrica, Levoča a ďalšie), zámky (Bytčiansky zámok), pevnostná architektúra (Komárno, Nové Zámky, hrad Červený Kameň), šľachtické kaštiele (napr. Betlanovce, Fričovce). V cirkevnej renesančnej architektúre na Slovensku sú typickými stavbami renesančné zvonice (najmä v mestách a dedinách na Spiši) s atikovým ukončením a so sgrafitovou výzdobou fasád.

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • KOČIŠ, Ján: Bytčiansky zámok. Bratislava : Obzor, 1974.
  • KRIŽANOVÁ, Eva: Renesančné portály na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, r. 56, 2007, č. 4, s. 16 – 20.
  • KRIŽANOVÁ, Eva: Sobášny palác v Bytči. In: Pamiatky a múzeá, r. 53, 2004, č. 4, s. 10 – 16.
  • KUHN, Ivan: Renesančné portály na Slovensku. Bratislava : Tvar, 1954. 116 s.