Ján Krstiteľ

biblická postava, pustovník, židovský náboženský učiteľ, krstiteľ Ježiša Krista

Svätý Ján Krstiteľ (vo východnej tradícii aj: Ján Predchodca[1][2], resp. po grécky Ióannes Prodromos[3], v staroslovienčine: Іоаннъ Крестѧи) je biblická postava, židovský náboženský učiteľ. Prídomok Krstiteľ pochádza z toho, že krstil ľudí a Ježiša Krista v rieke Jordán. Kresťanstvo, islam a mandeizmus ho považujú za proroka. Okrem toho ho východné cirkvi zvyknú nazývať aj Ján Predchodca, keďže ako posledný z prorokov Starého zákona pripravoval Izraelský národ na Ježišovo pôsobenie. Podľa Biblie sa živil kobylkami a lesným medom. Nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený pás.

Krst Krista, Leonardo da Vinci, 1472-1475

Ján Krstiteľ bol náboženský horliteľ z 20. rokov 1. storočia. Je dosvedčený okrem Nového zákona aj Jozefom Flaviom v jeho spise Židovské starožitnosti. Ján Krstiteľ hlásal skorý koniec sveta (eschatológia) a tých, ktorí mu uverili, krstil v rieke Jordán, aby tak boli očistení od hriechov; podľa evanjelií pokrstil aj Ježiša (Krista).

Podľa Evanjelií ho dal sťať kráľ Antipasmius - brat kráľa Filipa ako odmenu Herodias za tanec jej dcéry Salome na oslave svojich narodenín. Jeho hlava mala byť donesená na mise pred stolujúcich hostí. Herodias sa nepáčilo Jánovo odsudzovanie jej a Herodesovho smilstva, pretože zákonne mala byť manželkou Filipa, nie Antipa.

Biblické podanie

upraviť

Podľa Biblie bol Ján Krstiteľ synom židovského kňaza Zachariáša a jeho manželky Alžbety.

Sviatky

upraviť
 
Byzantská ikona sv. Jána Predchodcu zo 14. storočia

V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa slávia nasledujúce sviatky svätého úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána: 23. septembra - Počatie, 7. januára - Zbor (resp. Zhromaždenie), 24. februára - Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy, 25. mája - Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy, 24. júna - Narodenie, 29. augusta Sťatie úctyhodnej hlavy.

Rímskokatolícka cirkev slávi 24. júna slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa.[4]

Literatúra

upraviť
  • "Narodenie sv. Jána Krstiteľa : 24. jún, 28. jún, 23. september, 7. január, 24. február, 25. marec." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 264-265. ISBN 80-967341-1-3
  • "Dňa 24. júna : Narodenie svätého Jána Krstiteľa." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 326-330. ISBN 80-7165-381-0
  • "24. jún : Sv. JÁN KRSTITEĽ." In: Daniel Dian - Viliam Judák: Každý deň so svätými : I. diel. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2006. s. 187. ISBN 80-7162-618-X
  • "24. júna : Sv. Ján Krstiteľ, Pánov predchodca (1. stor.)." In: Rajmund Ondruš S.J.: Blízki Bohu i ľuďom : Životopisy svätých usporiadané podľa liturgického kalendára. Na Slovensku prvé vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Tatran, š. p., 1991 ako záujmová publikácia pre Spolok svätého Vojtecha. s. 267-271. ISBN 80-222-0277-0
  • "29. augusta : Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa." In: Rajmund Ondruš S.J.: Blízki Bohu i ľuďom : Životopisy svätých usporiadané podľa liturgického kalendára. Na Slovensku prvé vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Tatran, š. p., 1991 ako záujmová publikácia pre Spolok svätého Vojtecha. s. 443-444. ISBN 80-222-0277-0

Referencie

upraviť
  1. TKÁČ, Štefan; JURÍK, Miroslav. Ikony zo 16.-19. storočia na severovýchodnom Slovensku. [s.l.] : Tatran, 1980. Dostupné online. S. 34.
  2. Zmena. Bratislava : Vydávajú študenti žurnalistiky FF UK Bratislava v spolupráci s Československým koordinačným štrajkovým výborom, 2002. Dostupné online. S. 44.
  3. Ioannes Prodromos (Jan Křtitel) In: VAVŘÍNEK, Vladimír; BALCÁREK, Petr. Encyklopedie Byzance. 1. vyd. Praha : Libri; Slovanský ústav AV ČR, 2011. 552 s. (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada; zv. 33.) ISBN 978-80-7277-485-2, 978-80-86420-43-1. S. 225.
  4. Liturgická komisia KBS [online]. liturgia.kbs.sk, [cit. 2023-04-06]. Dostupné online.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť