Tetrakoncha

Tetrakoncha alebo tetrakonchos je stavba so štyrmi apsidami usporiadanými do podoby štvorlístka, osobitá forma centrálnych stavieb - rotúnd. V stredoveku mali túto podobu sakrálne stavby, na Slovensku ich nájdeme v Chrasti nad Hornádom (Kostol Najsv. Trojice) či Trenčíne (rotunda na hrade).

Pozri ajUpraviť