Nedeľa ortodoxie alebo Nedeľa pravoslávia alebo Nedeľa o úcte svätých ikon je prvá nedeľa Veľkého pôstu v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.

V túto nedeľu si cirkev pripomína obnovenie úcty ikon, ku ktorému prišlo na sneme v Konštantínopole za cisárovny Teodory v r. 843 na prvú pôstnu nedeľu. Slávi sa víťazstvo ortodoxie (pravej viery) nad ikonoklazmom a znovuzavedenie uctievania ikon.

V túto nedeľu je niekde zvykom po liturgii svätého Bazila Veľkého pridávať ešte osobitný obrad s čítaním vyznania viery, slávoslovia a anatém nad heretikmi.

Tropár nedele ortodoxie, hlas 2.:

Klaniame sa tvojmu prečistému obrazu, Dobrotivý, prosiac odpustenie našich prehrešení, Kriste Bože. Veď ty si dobrovoľne dovolil pribiť svoje telo na kríž, aby si vyslobodil svoje stvorenie z otroctva nepriateľa. Preto ti vďačne spievame: Spasiteľ náš, všetko si naplnil radosťou, keď si prišiel spasiť svet.

Pozri aj

upraviť