Tropár je krátky hymnus v byzantskom obrade.

Najčastejšie sa pod tropárom myslí krátky spev, ktorý sa na božskej liturgii spieva spolu s kondákom, prípadne aj bohorodičníkom. Slovom tropáre sa však označujú aj tieto tri spevy spoločne.

Tropármi sa nazývajú aj časti v kánone na utierni.

Externé odkazy upraviť