Antiochijské kniežatstvo

Antiochijské kniežatstvo[1] (iné názvy: (kniežatstvo) Antiochia[2][3]/Antioche(i)a, Antiošské kniežatstvo[4], Antiochijské/Antiošské vojvodstvo[5], zastarano Antiochenské kniežatstvo/kráľovstvo[6][7]) bol križiacky štát v rokoch 1098 až približne 1268 v časti dnešného Turecka a časti dnešnej Sýrie. Jeho sídlom bolo mesto Antiochia. Štát vznikol počas pvej križiackej výpravy. Formálne bol vazalom Jeruzalemského kniežatstva, v skutočnosti to ale bol samostatný štát. Čoskoro po svojom vzniku bol cieľom islamských protikrižiackych výprav, ale aj byzantských útokov, napokon bol spustošený mongolským nájazdom.[1]

Antiochijské kniežatsvo

Zdroje upraviť

  1. a b Antiochijské kniežatstvo. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 291.
  2. križiaci. In. Pyramída (encyklopedický časopis)
  3. Historická revue 7-12. [s.l.] : KLEIÓ, 2008. 466 s. S. 77.
  4. DVONČ, L. Deriváty od názvu Antiochia. In: Slovenská reč, 1, 1977, S. 63-64
  5. TKÁČ, P. Križiaci. In: Odkaz sv. Cyrila a Metoda, ročník XLVI, 2000, č. 1, S. 6
  6. RIEGER, F. L.. Slovník naučný A - Bzeduchove. [s.l.] : Kober a Markgraf, 1860. 1042 s. S. 256.
  7. Nový zákon pána nášho Ježiša Krista. Časť prvá: Evanjelia. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1913, S. 225