Blízky východ (mimo politiky, najmä v kultúrnom či archeologickom kontexte, aj: Predný východ či menej často Predný Orient; po anglicky Near East, po nemecky Naher Osten/Nahost/Vorderer Orient) je nejasne vymedzený geografický termín. Najčastejšie sa ním myslí juhozápadná Ázia (bez Zakaukazska, Afganistanu a Pakistanu) a Egypt, podrobný prehľad definícií pozri nižšie.

Najbežnejšia definícia Blízkeho východu

Definície

upraviť

Blízky východ/Predný východ/Predný Orient je v literatúre (a pod.) definovaný napríklad nasledovne:

 • voľne: juhozápadná Ázia[1]
 • juhozápadná Ázia (bez Cypru, Zakaukazska, Kaukazu, Sinaja, Afganistanu a Pakistanu)[2]
 • juhozápadná Ázia (vrátane Cypru, bez Zakaukazska, Kaukazu, Afganistanu a Pakistanu) + Egypt a Sudán a prípadne aj južný Afganistan; v minulosti aj označenie častí Osmanskej ríše v čase jej najväčšieho rozkvetu v tomto priestore[3][4]
 • juhozápadná Ázia (bez Zakaukazska, Kaukazu, Afganistanu a Pakistanu) + Egypt a Núbia[5]
 • juhozápadná Ázia (bez Zakaukazska, Kaukazu, Afganistanu, Pakistanu, vrátane alebo bez Cypru) + Egypt (prípadne plus Sudán) + európska časť Turecka[6][7], podľa niektorých definícií bez Iránu[8]
 • juhozápadná Ázia (bez Zakaukazska, Kaukazu, Afganistanu, Pakistanu, Cypru) bez Iránu + prípadne aj Egypt a Sudán[9]
 • časť Ázie a Afriky, ktorá bývala súčasťou Osmanskej ríše, t.j. juhozápadná Ázia (vrátane Afganistanu, bez Cypru, Zakaukazska, Kaukazu, Pakistanu) + Egypt; od 2. sv. vojny sa rovnaké územie označuje aj ako Stredný východ[10]
 • nejasne definované označenie pre mimoeurópske krajiny pri východnom Stredomorí; konkrétnejšie: pôvodne označenie pre krajiny Osmanskej ríše, dnes spravidla arabské štáty Prednej Ázie a Izrael plus často aj Turecko, Egypt a Irán[11]
 • severovýchodná Afrika, juhozápadná Ázia a niekedy aj Balkánsky polostrov; pôvodne označenie územia približne zodpovedajúceho Osmanskej ríši [12]
 • krajiny východného Stredomoria, niekedy aj krajiny Balkánskeho polostrova, [ostatnej] juhozápadnej Ázie alebo severnej Afriky [13]
 • ázijská časť dnešného Turecka (Malá Ázia), ostatné ázijské pobrežné štáty Stredozemného mora, Irak, Gruzínsko, Arménsko[14]
 • na zač. 20. stor. Turecko, ostatné ázijské pobrežné štáty Stredozemného mora a Egypt, neskôr Stredný východ[15]
 • pôvodne: „územie Osmanskej ríše (územie dnešného Turecka, Izraela, Sýrie a Jordánska)“[16]
 • podľa US Department of State:
  • súčasná definícia: juhozápadná Ázia (bez Zakaukazska, Kaukazu, Afganistanu, Pakistanu) okrem Turecka+ všetky severoafrické pobrežné štáty až po (vrátane) Západnú Saharu[17]
  • definícia z roku 1958: Egypt, štáty ázijského pobrežia Stredozemného mora okrem Turecka, Irak a Arabský polostrov okrem Jemenu a Ománu[18]
 • podľa FAO:
  • juhozápadná Ázia (bez Zakaukazska, Kaukazu, vrátane Pakistanu, Afganistanu a Cypru) + európska časť Turecka a Malta + všetky krajiny severného pobrežia Afriky až po (vrátane) Mauritániu, ako aj Sudán, Somálsko a Džibutsko + Turkménsko, Tadžikistan, Turkménsko, Kirgizsko[19] (podobný je termín Širší Stredný východ)
  • juhozápadná Ázia (bez Zakaukazska, Kaukazu, Pakistanu, vrátane Afganistanu a Cypru) + európska časť Turecka[20]
 • podľa Library of Congress: juhozápadná Ázia (vrátane(!) Zakaukazska, Kaukazu, Afganistanu a Cypru, bez Pakistanu) + európska časť Turecka + všetky severoafrické pobrežné štáty až po Maroko + Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Uzbekistan[21]

Územie možno zhruba rozdeliť na tieto historické a geografické podoblasti (v závislosti od konkrétnej definície Blízkeho východu jednotlivé podoblasti odpadajú):

Egypt a prípadne aj Sudán sa za súčasť Blízkeho východu zvyknú považovať z dôvodu významných interakcií s ostatnými štátmi Blízkeho východu počas ľudských dejín.

Referencie

upraviť
 1. východ in: KSSJ a Slovník slovenského jazyka [1]
 2. Nováková, N. et al.: Dějiny Mezopotámie, 1998 (definícia termínu „Přední východ“)
 3. Blízky východ. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 158-159.
 4. Blízky východ in: Mariot, P. a kol.: Malá encyklopédia zemepisu sveta, 1977
 5. Near East in: Silberman, N. A.: The Oxford Companion to Archaeology, 2012
 6. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2013-06-28]. Dostupné online. Archivované 2013-01-21 z originálu.
 7. National Geographic Style Manual [2]
 8. Nahost (Vorderer Orient) in: Schubert, K. et al.: Das Politiklexikon, 2011.
 9. The American Heritage Dictionary of the English Language, 4.vydanie
 10. Blízký východ. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok I A – Č. Praha : Academia, 1984. 880 s. S. 487.
 11. Naher Osten (Vorderer Orient) in: Brockhaus
 12. Near East in: Enc. Britannica online [3]
 13. Near East in Oxford English Dictionary, 2nd ed., 2009
 14. [4]
 15. Encyclopédie Larousse online [5]
 16. Pataki, E.: Jihozápadní Asie [6]
 17. Near Eastern Affairs: Countries and Other Areas [7]
 18. "'Near East' is Mideast, Washington Explains". The New York Times. 1958-08-14.
 19. FAO Regional Office for the Near East (RNE) [8] Archivované 2013-06-24 na Wayback Machine
 20. The Near East [9]
 21. Countries of the Near East Section [10]

Ďalšia literatúra

upraviť

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť