Otvoriť hlavné menu
Stredná Ázia

Stredná Ázia alebo čiastočné synonymum Centrálna Ázia je rozsiahla vnútrozemská oblasť Ázie. Existuje viac definícií Strednej Ázie, žiadna z nich nie je všeobecne akceptovaná.

V textoch najmä štátov bývalého Sovietskeho zväzu a Východného bloku, vrátane Slovenska, sa používajú dva pojmy, Stredná Ázia a Centrálna Ázia:

  • Stredná Ázia je Uzbekistan, Turkménsko, Tadžikistan, Kirgizsko, Južný Kazachstan (presnejšie od Aralsko-irtyšského rozvodia na juh).[1]
  • Centrálna Ázia je územie na východ a juh od pohorí Východný Kazachstan, Altaj, Západný Sajan, Východný Sajan, na sever od horného toku Indusu a od rieky Brahmaputra a na západ od južnej časti pohoria Veľký Chingan a od pohoria Tchaj-chang; t. j. približne Mongolsko a Západná Čína.[2]

V textoch bývalých západných štátov termíny splývajú, v niektorých jazykoch nie je možné jazykovo rozlíšiť pojem stredný a centrálny, pričom platí, že presná definícia sa rôzni.

Encyklopédia Britannica pod pojmom Asia rozlišuje:

ReferencieUpraviť

  1. Ázia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk). ; podobne Sredňaja Azija in: Boľšaja sovetskaja enciklopedija 1979
  2. Centralnaja Azija in: Boľšaja sovetskaja enciklopedija; Ázia: Encyklopédia Beliana
  3. http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Asie_centrale/106407
  4. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/102288/Central-Asia
  5. Elger, R. et al.: Kleines Islam-Lexikon. Geschichte - Alltag - Kultur, 2001