Stredná Ázia alebo čiastočné synonymum (pozri nižšie) Centrálna Ázia je rozsiahla vnútrozemská oblasť Ázie. Existuje viac definícií Strednej Ázie, žiadna z nich však nie je všeobecne akceptovaná.

Stredná Ázia

V textoch najmä štátov bývalého Sovietskeho zväzu a Východného bloku, vrátane Slovenska, sa rozlišuje medzi pojmami Stredná Ázia a Centrálna Ázia:

  • Stredná Ázia je Uzbekistan, Turkménsko, Tadžikistan, Kirgizsko, južný Kazachstan (presnejšie od aralsko-irtyšského rozvodia na juh) [1]
  • Centrálna Ázia je územie na východ a juh od pohorí Východný Kazachstan, Altaj, Západný Sajan, Východný Sajan, na sever od horného toku Indsu a od rieky Brahmaputra a na západ od južnej časti pohoria Veľký Chingan a od pohoria Tchaj-chang; t.j. približne Mongolsko a západná Čína [2]

V textoch bývalých západných štátov tieto termíny často splývajú (a v niektorých jazykoch ani nie je možné jazykovo rozlíšiť "stredný" a "centrálny"), pričom aj tu platí, že presná definícia sa rôzni. Príklady:

Ale napríklad encyklopédia Britannica v článku "Asia" rozlišuje:

Referencie

upraviť
  1. Ázia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk). , podobne Sredňaja Azija in: Boľšaja sovetskaja enciklopedija 1979
  2. Centralnaja Azija in: Boľšaja sovetskaja enciklopedija; Ázia: Encyklopédia Beliana
  3. http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Asie_centrale/106407
  4. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/102288/Central-Asia
  5. Elger, R. et al.: Kleines Islam-Lexikon. Geschichte - Alltag - Kultur, 2001