1. Emporium je latinský výraz označujúci tržnica (najmä rímska).[1] Gréckym variantom slova je slovo emporion.[2]

2. V Byzantskej ríši boli gréckym variantom emporion označované mestá s tržnicou. Zväčša tento titul niesli väčšie prístavné mestá ako Efez, či Korint, občas však býval pojem používaný aj pre menšie obchodné prístavy, či trhové miesta pri hraniciach a na obchodných cestách.[3][4]

Referencie upraviť

  1. Emporium [online]. dai.fmph.uniba.sk, [cit. 2020-02-01]. Dostupné online.
  2. ἐμπόριον In: A Greek-English Lexicon [online]. www.perseus.tufts.edu, [cit. 2020-02-01]. Dostupné online.
  3. Emporion. In: VAVŘÍNEK, Vladimír; BALCÁREK, Petr. Encyklopedie Byzance. 1. vyd. Praha : Libri; Slovanský ústav AV ČR, 2011. 552 s. (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada; zv. 33.) ISBN 978-80-7277-485-2, 978-80-86420-43-1. S. 144.
  4. EMPORION In: The Oxford Dictionary of Byzantium. Ed. Alexander P. Kazhdan. 1. vyd. New York : Oxford University Press, 1991. 2338 s. ISBN 0-19-504652-8. S. 694. (po anglicky)