Modalizmus

Modalizmus alebo modalistický monarchianizmus označuje teologický názor, považovaný za jeden z variantov monarchianizmu, ktorý označuje slovom „Boh“ (grécky θεός theos) iba osobu Otca. V protiklade k dynamickému monarchianizmu sa pokúša modalizmus hovoriť tiež o plnom božstve Syna.

Medzi najstarších modalistov 2. a 3. storočia patria Noetus a Praxeas, ktorí stotožňujú Otca a Syna. Tento názor viedol k označeniu modalizmu ako patripassianizmu (odkaz na utrpenie Otca). Modalisti sa domnievali, že Otec sa stal človekom, narodil sa z Panny, trpel na kríži a zomrel. Praxeas potom rozlišuje medzi Otcom a Synom v tom zmysle, že Otec vyjadruje Ježišovo božstvo a Syn jeho človečenstvo. V tomto zmysle Otec trpel s Ježišom človekom.

Pozri ajUpraviť