Portál:Matematika

Matematický portál
Dodecahedron.jpg
Octahedron.jpg

Matematika (z gr. μαθηματικός (mathematikós) = milujúci poznanie > μάθημα (máthema) = veda, poznanie) je väčšinou definovaná ako štúdium zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru. Neformálne ju môžeme tiež nazvať štúdiom "diagramov a čísel". Z formálneho hľadiska je matematika skúmanie axiomaticky definovaných formálnych štruktúr použitím logiky a matematického označenia. Matematiku možno chápať jednoducho ako rozšírenie hovoreného a písaného jazyka s veľmi presne definovanou slovnou zásobou a gramatikou, za účelom opisovať a skúmať fyzikálne a konceptuálne vzťahy.

Matematický index (22. január - 2317 článkov)
? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Á B C Č D E É F G H CH I J K L Ľ M N O Ø P Q R S Š T U Ú V W X Y Z Ž
23. január
Hilbert.jpg
David Hilbert


Odporúčaný článok
Mersennovo prvočíslo alebo Mersennovo číslo je prvočíslo ktoré sa dá zapísať v tvare , kde je prirodzené číslo. Príkladom Mersenovho prvočísla je číslo 3 pretože je to prvočíslo a navyše . Prvých 10 Mersennovych prvočísel tvorí postupnosť:

3, 7, 31, 127, 8191, 131071, 524287, 2147483647, 2305843009213693951, 618970019642690137449562111...

V súčasnosti je známych 49 Mersennových prvočísel. Zatiaľ najväčšie známe Mersennovo prvočíslo má viac ako 22 miliónov cifier a objavil ho iba nedávno Curtis Cooper z University of Central Missouri v rámci projektu Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS), ktorý spája tisícky počítačov po celom svete, aby mohli spojiť svoje sily a hľadať nové prvočísla.

Prípustné hodnoty Upraviť

Nutnou podmienkou k tomu, aby bolo prvočíslom je prvočíselnosť samotného . Totiž, ak je zložené číslo, dá sa vyjadriť v tvare kde sú prirodzené čísla rôzne od 1. Navyše platí vzťah

z ktorého vyplýva, že je tiež zložené číslo. Preto môže byť prvočíslom len v tom prípade, ak je prvočíslom aj .

To ale neznamená, že ak je prvočíslom, je ním aj . Najmenším príkladom je .

Celý článok...

Kategórie
Algebra | Aritmetika | Geometria | Kombinatorika | Logika | Matematická analýza | Teória pravdepodobnosti | Štatistika | Teória čísel | Teória miery | Teória grafov | Teória množín | Trigonometria | Slovenskí matematici


Články
Matematika, Dôkaz (matematika)
Zoznamy
Príbuzné portály
Schematicky atom.png

Fyzikálny portál
Vedeli ste, že...
 • ... Číslo 40337956 možno zapísať ako 40-33+79-56. (Skúste napísať exponenty ako normálne čísla a vynechať znamienka).
 • ... Všetky prvočísla v podobe možno zapísať ako súčet dvoch štvorcov.
 • ... 16 − 26 + 36 = 666
     Súčet štvorcov prvých siedmych prvočísel: 22 +32 +52 +72 +112 +132 +172 =666
 • Vždy ostane základ 665 334 a pridáva sa len ďalšia 6 :
  • ... 666 x 999 = 665 334
  • ... 6666 x 9999 = 66 653 334
  • ... 66666 x 99999 = 6 666 533 334
  • ... 666666 x 999999 = 666 665 333 334
  • ... 6666666 x 9999999 = 66 666 653 333 334
 • ... existuje práve päť konvexných mnohostenov, ktoré sú známe už od antiky a sú súhrne nazývané Platónske telesá.
 • ... Möbiova páska je plocha, ktorá má len jednu stranu a jednu hranu.
Obrázok týždňa
Ferrer partitioning diagrams.svg

Spôsoby kombinácií usporiadania kociek určitého počtu.

Najnovšie články
Ishikawov diagram · Podobnosť (geometria) · Mätúca premenná · Eliptický valec · Obelisk (geometria) · Kombinačné číslo · Ružena Bajcsyová · Radko Mesiar · Karol Mikula · Csaba Török (matematik) · Árjabhata · Barlaam z Kalábrie · Trdat (architekt) · Pavol Quittner · Pologrupa s krátením · Zákony o krátení · 2 147 483 647 · Myia (filozofka) · Theano (filozofka) · John Horton Conway · 500 (číslo) · Báza (vektorový priestor) · Systémová biológia · Geórgios Pachymeres · Perturbácia (astronómia) · Rudolf E. Kálmán · Hektometer · Trojuholníkové číslo · Bayesova veta · Lionel Kieseritzky · Alexander Rosa · Karen Uhlenbecková · Jozef Anton Eberle · Stavový vektor · Édouard Roche · Émilie du Châtelet · Pierre Louis Maupertuis · Maria Gaetana Agnesiová · Stavová rovnica ideálneho plynu · Delenie nulou
Správcovia portálu
 • História: Tento portál založil 21. augusta 2006 Wizzard s filozofickou poznámkou, že matematiky nikdy nie je dosť. V roku 2008 sa portálu ujal Svalnac2 a o rok neskôr Del. Od roku 2016 sú správcovia portálu MilanBA a Zajano.
 • Súčasnosť: Ak máte nejaké otázky alebo chcete pomôcť v rozvoji Matematického portálu, pokojne kontaktujte nasledovných redaktorov: MilanBA alebo Zajano.


Potrebujeme aj Tvoju pomoc pri tvorbe a úprave nasledujúcich článkov
Vytvoriť: * Problém troch väzňov, (cs, en) Podpriestor · Lineárny obal · Cayleyho tabuľka · Podpole · Vlastné číslo · Vlastný vektor · Funkcia hustoty pravdepodobnosti (en) · Berryho paradox · Paradox klamára · Hilbertovský kalkul · Regulárne prvočíslo · Diofantická rovnica · Eulerova priamka · Eulerova kružnica a mnohé ďalšie...

Rozšíriť/upraviť: Báza (vektorový priestor) · Aplikovaná matematika · Rozptyl (štatistika) · Sčítanie · Matematická analýza · nekonečno (matematika) · euklidovská geometria (en) · spojitosť (en) · Ludolfovo číslo (en · cs) · Deskriptívna geometria · Hraničný bod množiny · Hranol · Hyperbola · Invariant · Prosté zobrazenie · Teória miery · Lineárna algebra (cs, en) · Zoznam tém teórie čísel (rozšíriť) a ďalšie matematické výhonky...

Ostatné portály

Prírodné a technické vedy, veda a technika

SaintPierre1.JPG Architektúra · Saturday.PNG Astronómia (The Sun by the Atmospheric Imaging Assembly of NASA's Solar Dynamics Observatory - 20100819.jpg Hviezda · Jupiter and moon.png Slnečná sústava) · Polyploidization.svg Biológia · Zeichen 330 - Autobahn, StVO 1992.svg Cesty · Schematicky atom.png Fyzika · Gnome-globe.svg Geografia · Chemistrylogo.png Chémia · Nuvola apps display.png Informatika
Shuttle.svg Kozmonautika · Airplane template.png Letectvo · F of x.svg Matematika · Star of life3.svg Medicína · Pawprint.png Pes · Jordens inre.svg Vedy o Zemi


Humanitné a spoločenské vedy, život a spoločnosť

P culture.png Divadlo · Nuvola apps kaboodle.svg Film ·  Hourglass drawing-full.svg História · Eighth notes and rest.png Hudba · Globe of letters.svg Jazyk · Open bible 01 01.svg Literatúra · Nuvola apps kdmconfig.png Ľudia · Society.svg Politika · Sports icon.png Šport (Tennis ball.svg Tenis · ChessSet.jpg Šach)


Krajiny a regióny