Otvoriť hlavné menu

Wikipédia β

Matematický portál
Dodecahedron.jpg
Octahedron.jpg

Matematika (z gr. μαθηματικός (mathematikós) = milujúci poznanie > μάθημα (máthema) = veda, poznanie) je väčšinou definovaná ako štúdium zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru. Neformálne ju môžeme tiež nazvať štúdiom "diagramov a čísel". Z formálneho hľadiska je matematika skúmanie axiomaticky definovaných formálnych štruktúr použitím logiky a matematického označenia. Matematiku možno chápať jednoducho ako rozšírenie hovoreného a písaného jazyka s veľmi presne definovanou slovnou zásobou a gramatikou, za účelom opisovať a skúmať fyzikálne a konceptuálne vzťahy.

Matematický index (23. február - 2236 článkov)
? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Á B C Č D E É F G H CH I J K L Ľ M N O Ø P Q R S Š T U Ú V W X Y Z Ž
26. február
TjallingKoopmans1967.jpg
Tjalling Koopmans


Odporúčaný článok
Richard C. Tolman.jpg

Richard Chace Tolman (* 4. marec 1881, West Newton, Massachusetts, USA – † 5. september 1948, Pasadena, Kalifornia, USA) bol americký matematický fyzik a fyzikálny chemik. Bol autoritou štatistickej mechaniky. Jeho prínos bol veľmi dôležitý pre teoretickú kozmológiu v rokoch po Einsteinovom objave všeobecnej relativity. Bol profesorom fyzikálnej chémie a matematickej fyziky na California Institute of Technology.

Vyštudoval chemické inžinierstvo na Massachusetts Institute of Technology. Titul bakalára získal v roku 1903 a Ph.D. v roku 1910. V roku 1912 ako prvý použil koncept relativistickej hmotnosti keď napísal, že výraz m0(1 -v2/c2)-1/2 je najvhodnejší pre hmotnosť telesa v pohybe. Experimentom v roku 1916 demonštroval, že elektrina sa skladá z elektrónov tečúcich kovovým vodičom.

celý článok...

Kategórie
Algebra | Aritmetika | Geometria | Kombinatorika | Logika | Matematická analýza | Teória pravdepodobnosti | Štatistika | Teória čísel | Teória miery | Teória grafov | Teória množín | Trigonometria | Slovenskí matematici


Články
Matematika, Dôkaz (matematika)
Zoznamy
Príbuzné portály
Schematicky atom.png

Fyzikálny portál
Vedeli ste, že...
 • ... Číslo 40337956 možno zapísať ako 40-33+79-56. (Skúste napísať exponenty ako normálne čísla a vynechať znamienka).
 • ... Všetky prvočísla v podobe možno zapísať ako súčet dvoch štvorcov.
 • ... 16 − 26 + 36 = 666
     Súčet štvorcov prvých siedmych prvočísel: 22 +32 +52 +72 +112 +132 +172 =666
 • Vždy ostane základ 665 334 a pridáva sa len ďalšia 6 :
  • ... 666 x 999 = 665 334
  • ... 6666 x 9999 = 66 653 334
  • ... 66666 x 99999 = 6 666 533 334
  • ... 666666 x 999999 = 666 665 333 334
  • ... 6666666 x 9999999 = 66 666 653 333 334
 • ... existuje práve päť konvexných mnohostenov, ktoré sú známe už od antiky a sú súhrne nazývané Platónske telesá.
 • ... Möbiova páska je plocha, ktorá má len jednu stranu a jednu hranu.
Obrázok týždňa
Chinesische.Zahl.Sechs.jpgChinesische.Zahl.Sieben.jpgChinesische.Zahl.Acht.jpg
Chinesische.Zahl.Neun.jpgChinesische.Zahl.Zehn.jpg

Čísla ukazované na rukách po čínsky.

Aktuality
 • 21. január 2016 – Americkému matematikovi Curtisovi Cooperovi z University of Central Missouri sa podarilo objaviť dosiaľ najväčšie známe prvočíslo. Je ním číslo 2 na 74 207 281 mínus 1 a skladá z 22 338 618 číslic. Ide o 49. známe Mersennovo prvočíslo. [1]
 • 4. január 2016 – Číslo 2016, predstavujúce práve začínajúci rok, je z pohľadu matematiky pomerne výnimočné: vyznačuje sa totiž neobvykle veľkým počtom deliteľov. Je deliteľné číslami 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 a 9, teda všetkými z prvej desiatky s výnimkou čísla 5. Spolu má až 38 deliteľov. [2]

Referencie


Najnovšie články
Konvexný obal · 40 (číslo) · Goldbachova domnienka · Skladanie funkcií · Eulerovský ťah · Gimel · Elementárna aritmetika · José Celestino Mutis · Prime95 · Primitívna funkcia · Karol Jordán · 13 (číslo) · Bernoulliho schéma · Zdvojnásobovanie · Trojčlenka · Archimedova vlastnosť · Perióda (matematika) · Doplnenie na štvorec · Kvadratický odhad · Galoisova teória · Riemannova hypotéza · Weierstrassova veta · Cantorova diagonálna metóda · Marián Trenkler · Eva Tokariková · Základná veta aritmetiky · Bolzanova veta · Cesta (teória grafov) · Tangensová veta · Problém 100 väzňov · Nepozičná číselná sústava · Pozičná číselná sústava · Rozšírený Euklidov algoritmus · Úsečka (geometria) · Konvexná množina · Český štatistický úrad · Lineárna perspektíva · Zhluková analýza · Priestorový uhol · Multinomická veta
Správcovia portálu
 • História: Tento portál založil 21. augusta 2006 Wizzard s filozofickou poznámkou, že matematiky nikdy nie je dosť. V roku 2008 sa portálu ujal Svalnac2 a o rok neskôr Del. Potom ako sa obaja rozhodli venovať zmysluplnejším veciam ako wikipédii, pokúšajú sa v roku 2016 vzkriesiť portál z mŕtvych Matematik777 a Zajano.
 • Súčasnosť: Ak máte nejaké otázky alebo chcete pomôcť v rozvoji Matematického portálu, pokojne kontaktujte nasledovných redaktorov: Matematik777 alebo Zajano.


Potrebujeme aj Tvoju pomoc pri tvorbe a úprave nasledujúcich článkov
Vytvoriť: * Problém troch väzňov, (cs, en) · Báza (matematika) · Asociativita · Podpriestor · Lineárny obal · Cayleyho tabuľka · Podpole · Vlastné číslo · Vlastný vektor · Funkcia hustoty pravdepodobnosti (en) · Berryho paradox · Paradox klamára · Hilbertovský kalkul · Regulárne prvočíslo · Diofantická rovnica · Eulerova priamka · Eulerova kružnica a mnohé ďalšie...

Rozšíriť/upraviť: Aplikovaná matematika · Rozptyl (štatistika) · Sčítanie · Matematická analýza · nekonečno (matematika) · euklidovská geometria (en) · spojitosť (en) · Ludolfovo číslo (en · cs) · Deskriptívna geometria · Hraničný bod množiny · Hranol · Hyperbola · Invariant · Prosté zobrazenie · Teória miery · Lineárna algebra (cs, en) · Zoznam tém teórie čísel (rozšíriť) a ďalšie matematické výhonky...

Ostatné portály

Prírodné a technické vedy, veda a technika

SaintPierre1.JPG Architektúra · Saturday.PNG Astronómia (Celestia.png Slnečná sústava) · Polyploidization.svg Biológia · Zeichen 330 - Autobahn, StVO 1992.svg Cesty · Schematicky atom.png Fyzika · Gnome-globe.svg Geografia · Chemistrylogo.png Chémia · Nuvola apps display.png Informatika
Shuttle.svg Kozmonautika · Avion silhouette.svg Letectvo · F of x.svg Matematika · Star of life3.svg Medicína · Pawprint.png Pes · Jordens inre.svg Vedy o Zemi


Humanitné a spoločenské vedy, život a spoločnosť

P culture.png Divadlo · Nuvola apps kaboodle.svg Film ·  Hourglass drawing-full.svg História · Eighth notes and rest.png Hudba · Globe of letters.svg Jazyk · Open bible 01 01.svg Literatúra · Nuvola apps kdmconfig.png Ľudia · Society.svg Politika · Sports icon.png Šport (Tennis ball.svg TenisChessSet.jpg Šach)


Krajiny a regióny