Vektorová krivka (alebo prúdová krivka) vektorového poľa definovaného na oblasti Ω vektorovou funkciou je regulárna krivka, ktorá sa nachádza v oblasti Ω a ktorej dotyčnica je v jej každom bode rovnobežná s vektorom .[1]

Animácia vektorvých kriviek vektorového poľa

Fyzikálnou realizáciou vektorových kriviek sú napríklad siločiary pri silových poliach, alebo prúdnice pri rýchlostných poliach.

Referencie upraviť

  1. IVAN, Ján. Matematika 2. Bratislava : Alfa, 1989. 632 s. ISBN 80-05-00114-2.