Platónske teleso je pravidelný konvexný mnohosten v priestore. Z každého vrcholu vychádza rovanký počet hrán a zároveň je obmedzený pravidelnými zhodnými mnohouholníkmi. Existuje nasledujúcich 5 platónskych telies v priestore.

názov obrázok počet stien počet hrán počet vrcholov typ steny počet hrán pri vrchole povrch (a- dĺžka hrany) objem (a- dĺžka hrany)
pravidelný štvorsten (tetraéder) Tetrahedron

(animácia)

4 6 4 trojuholník 3
kocka (pravidelný šeststen, hexaéder) Hexahedron (cube)

(animácia)

6 12 8 štvoruholník 3
pravidelný osemsten (oktaéder) Octahedron
(animácia)
8 12 6 trojuholník 4
pravidelný dvanásťsten (dodekaéder) Dodecahedron

(animácia)

12 30 20 päťuholník 3
pravidelný dvadsaťsten (ikosaéder) Icosahedron

(animácia)

20 30 12 trojuholník 5

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť