Zoznam čísel

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam článkov o číslach (nie o čísliciach).

Významné celé čísla

upraviť
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
300 400 500 600 700 800 900 1 000 2 000 3 000
4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 20 000 30 000 40 000
50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 105 106 107 108 109

Ďalšie významné celé čísla

upraviť

Iné čísla, ktoré sú významné pre svoje matematické vlastnosti alebo kultúrny význam sú:

Pomenované čísla

upraviť

Prvočísla

upraviť

Prvočíslo je kladné celé číslo, ktoré má práve dva celočíselné delitele: jednotku a samo seba. (Číslo 1 nie je prvočíslo, má len jeden deliteľ.)

Prvých 100 prvočísel:

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97 101 103 107 109 113
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173
179 181 191 193 197 199 211 223 227 229
233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349
353 359 367 373 379 383 389 397 401 409
419 421 431 433 439 443 449 457 461 463
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541

Dokonalé čísla

upraviť

Dokonalé číslo je celé číslo, ktoré je súčtom všetkých svojich deliteľov okrem seba samého.
Prvých desať dokonalých čísel:

  1.   6
  2.   28
  3.   496
  4.   8128
  5.   33 550 336
  6.   8 589 869 056
  7.   137 438 691 328
  8.   2 305 843 008 139 952 128
  9.   2 658 455 991 569 831 744 654 692 615 953 842 176
  10.   191 561 942 608 236 107 294 793 378 084 303 638 130 997 321 548 169 216
Hodnota Názov Alternatívny názov
0 Nula Nič, null
1 Jeden Jednotka
2 Dva Dvojka, pár, duo
3 Tri Trojka, trio
4 Štyri Štvorka, kvartet
5 Päť Päťka, kvintet
6 Šesť Šestka, pol tucta
7 Sedem Sedmička, septet
8 Osem Osmička, oktet
9 Deväť Deviatka
10 Desať Desiatka, dekáda
11 Jedenásť
12 Dvanásť Tucet
13 Trinásť Čertov tucet
14 Štrnásť
15 Pätnásť Mandel
16 Šestnásť
17 Sedemnásť
18 Osemnásť
19 Devätnásť
20 Dvadsať
21 Dvadsaťjeden
22 Dvadsaťdva
23 Dvadsaťtri
24 Dvadsaťštyri
25 Dvadsaťpäť
26 Dvadsaťšesť
27 Dvadsaťsedem
28 Dvadsaťosem
29 Dvadsaťdeväť
30 Tridsať
31 Tridsaťjeden
40 Štyridsať
50 Päťdesiat
60 Šesťdesiat kopa
70 Sedemdesiat
80 Osemdesiat
90 Deväťdesiat
100 Sto
101 Stojeden
110 Stodesať
111 Stojedenásť
120 Stodvadsať
144 Stoštyridsaťštyri
200 Dvesto
300 Tristo
500 Päťsto
1 000 Tisíc
1 001 Tisíc jeden
1 010 Tisíc desať
1 011 Tisíc jedenásť
1 100 Tisíc sto
1 101 Tisíc stojeden
2 000 Dvetisíc
3 000 Tritisíc
4 000 Štyritisíc
5 000 Päťtisíc
6 000 Šesťtisíc
10 000 Desaťtisíc
100 000 Stotisíc
1 000 000 Milión
10 000 000 Desať miliónov

Reálne číslo je každé, ktoré sa dá zobraziť na reálnej osi čísel.

Matematické konštanty

upraviť

Racionálne číslo je také reálne číslo, ktoré sa dá zapísať ako zlomok dvoch celých čísel, napríklad 2/3, 1/1 000 000, -5/100.

Čísla, ako odmocnina z dvoch, Ludolfovo číslo, Eulerovo číslo... nie sú racionálne čísla.

Komplexné čísla sa zobrazujú v rovine čísel. Majú reálnu a imaginárnu zložku. Ak je imaginárna zložka nulová, číslo je zároveň reálnym číslom.

Matematické konštanty

upraviť