51 (číslo)

prirodzené číslo

51 (slovom päťdesiatjeden) je prirodzené číslo, ktoré nasleduje za číslom 50 a predchádza číslu 52.

Päťdesiatjeden
Celé číslo51
SlovamiPäťdesiatjeden
Radová číslovka51. (päťdesiaty prvý)
Faktorizácia
Rímska číslicaLI
Binárne110011
Oktálne63
Hexadecimálne33
Zoznam čísel – Celé čísla

<< 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>

MatematikaUpraviť

Päťdesiat jeden je pentagonálne číslo, ako aj vycentrované pentagonálne číslo (jedno z mála čísel patriacich do oboch skupín) a 18-gonálne číslo. Je tiež 6. Motzkinovým číslom vypovedajúcim o množstve spôsobov ako nakresliť neprienikajúce časti medzi ľubovolnými 6 bodmi na hranici kruhu bez ohľadu na to, kde sa body môžu na hranici nachádzať.

AstronómiaUpraviť

Ostatné oblastiUpraviť

Päťdesiatjeden je aj: