51 (číslo)

prirodzené číslo


51 (slovom päťdesiatjeden) je prirodzené číslo, ktoré nasleduje za číslom 50 a predchádza číslu 52.

50 51 52
Celé číslo51
Slovompäťdesiatjeden
Radová číslovka51.
(päťdesiaty prvý)
Faktorizácia3 × 17
Delitele1, 3, 17, 51
Gréckymi číslicamiΝΑ´
Rímskymi číslicamiLI
Binárne1100112
Oktálne638
Hexadecimálne3316

MatematikaUpraviť

Päťdesiat jeden je pentagonálne číslo, ako aj vycentrované pentagonálne číslo (jedno z mála čísel patriacich do oboch skupín) a 18-gonálne číslo. Je tiež 6. Motzkinovým číslom vypovedajúcim o množstve spôsobov ako nakresliť neprienikajúce časti medzi ľubovolnými 6 bodmi na hranici kruhu bez ohľadu na to, kde sa body môžu na hranici nachádzať.

AstronómiaUpraviť

Ostatné oblastiUpraviť

Päťdesiatjeden je aj: