n-tá odmocnina z čísla x je číslo y, pre ktoré platí, že y.y. ... y = x, kde sa y vyskytuje n-krát. Odmocnina je inverznou funkciou k mocnine. Platí, že n-tá odmocnina čísla x sa rovná 1/n-tej mocnine čísla x.

Diagram funkcie

.

2. odmocnina

Číslo, ktoré odmocňujem, musím rozdeliť na súčin (násobenie/ dvoch rovnakých čísel

- , pretože 3x3=9 a 1. číslo si odpíšem do výsledku.

3. odmocnina

napr.:= 2, pretože osmičku môžem rozdeliť na 2x2x2

4. odmocnina

... a ďaľšie typy odmocnín fungujú na tom istom princípe, záleží len od toho, aké číslo je nad odmocninou. Záporné čísla sa nedajú odmocniť, ale dajú sa umocniť!