Obor hodnôt funkcie f je množina všetkých hodnôt, ktoré môže funkcia f na svojom definičnom obore nadobudnúť. Obor hodnôt môžeme definovať pre akékoľvek množinové zobrazenie.

Obor hodnôt funkcie označujeme , resp. . Platí preň .

Príklad upraviť

Funkcia sínus   nadobúda iba hodnoty od -1 do 1, a preto je jej obor hodnôt   interval  .

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť