Dokonalé číslo je také prirodzené číslo, ktoré sa rovná súčtu svojich vlastných deliteľov okrem seba samého. Príkladom dokonalého čísla je číslo 6, keďže jeho vlastné kladné delitele sú 1, 2, 3 a ich súčet je 1 + 2 + 3 = 6. Ďalšie takéto čísla sú 28, 496, 8128. Tieto štyri dokonalé čísla boli známe už v starovekom Grécku. V súčasnosti je známych 48 dokonalých čísel, z ktorých najväčšie je 257 885 160 × (257 885 161 − 1), toto číslo má 34 850 340 číslic v desiatkovej sústave.

Vlastnosti

upraviť
  • Pytagoras dokázal, že žiadna mocnina dvojky nie je dokonalým číslom.
  • Euklides neskôr dokázal, že každé párne dokonalé číslo možno vyjadriť v tvare  , pričom   musí byť prvočíslo – Mersennovo prvočíslo.
  • Množina dokonalých čísel má asymptotickú hustotu 0.
  • Dodnes nie je jasné, či existujú nepárne dokonalé čísla.

História

upraviť

Pojem dokonalé číslo zaviedol Pytagoras. Spolu so svojimi žiakmi veril, že dokonalé čísla majú magický význam.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť