Redundantné číslo

Redundantné číslo je také prirodzené číslo, že súčet jeho vlastných deliteľov je menší, ako ono samo. Napríklad číslo 14 je redundatné, keďže jeho vlastné delitele sú 1, 2, 7 a ich súčet 1 + 2 + 7 = 10 je číslo menšie než 14. Prvých 22 redundantných čísel zoradených podľa veľkosti tvorí postupnosť:

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, ...

Rozloženie redundantných čísel nie väčších než 400.

Vlastnosti

upraviť

Nepatrne redundantné čísla

upraviť

Nepatrne redundatné číslo je také prirodzené číslo  , že súčet jeho vlastných deliteľov je rovný  . Existuje nekonečne mnoho nepatrne redundantných čísel.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť