Cirkevný otec (stredovek)

Cirkevní otcovia alebo Cirkevní Otcovia sú predstavitelia patristiky; duchovno-náboženskí spisovatelia kresťanstva do 7.storočia /zač. 8. storočia, ktorých svedectvo Cirkev považuje za zvlášť záväzné pre vieru. Tvoria spojovací článok medzi antickou filozofiou a stredovekou filozofiou.

Traja významní cirkevní otcovia uctievaní spoločne ako Traja svätitelia - sv. Ján Zlatoústy, sv. Bazil Veľký a sv. Gregor Nazianzský (Teológ)

Slovo Otec získalo tento svoj význam v priebehu 4 storočí, ktoré boli považované za zlatý vek patristiky. Termín sa používal pre rozlíšenie od slova „Otcovia“, ktorým sa označovali biskupi, zhromaždení na koncile.

Kritériá upraviť

Aby bol niekto označený za cirkevného Otca, je potrebné aby spĺňal nasledovné štyri kritériá:

  • pravovernosť
  • starobylosť
  • cirkevné schválenie
  • svätosť života

Členenie upraviť

Chronologicky sa zvyknú členiť nasledovne:

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Externé odkazy upraviť