Hieronym (učiteľ cirkvi)

Svätý Hieronym alebo Hieroným, pôvodne Sophronius Eusebius Hieronymus (cca 347, Stridon, Slovinsko / Chorvátsko30. september 420, pri Betleheme) bol kresťanský teológ, spisovateľ a latinský cirkevný otec. Autor veľmi významnej Vulgáty, prekladu Biblie, ktorý sa dodnes považuje za platný v rímskokatolíckej cirkvi. Spolu s Augustínom, Ambrózom a Gregorom Veľkým sa radí medzi najväčších západných (latinských) cirkevných otcov. Cirkevný sviatok má na Slovensku 30. septembra.

Svätý Hieronym
Ordo seu regula

MenáUpraviť

V slovenčine a češtine sa používa dnes meno Jarolím (30. september), ktoré je odvodené z Hieronymus.

V češtine sa volá Jeroným, v angličtine Jerome, vo francúzštine Jérôme, v holandčine Jeronym/Jeroen, v španielčine Jerónimo, v taliančine Geronimo / Girolamo [vyslov: Dž..], v nemčine a v starovekom Ríme Hieronymus.

Život a dieloUpraviť

Hieronym je považovaný za svätého, hoci zaň nikdy nebol vyhlásený, ani sa nezačal proces jeho kanonizácie, čo bolo spôsobené jeho cholerickou a polemickou povahou.

Študoval v Ríme, potom pôsobil v Trevíre (Trier v Nemecku), neskôr sa v Aquilei (pri Benátkach) roku 370 pripojil k Zboru blažených (skupina asketických mníchov). Vo veku 26 rokov uskutočnil viaceré cesty na Východ, kde vyhľadával rôzne mníšske spoločenstvá. Pre svoju hádavú povahu však odvšadiaľ zase odišiel. Potom – už vysvätený za kňaza – sa vrátil do Ríma, kde sa stal tajomníkom pápeža a kde ho roku 384 takmer zvolili za nového pápeža.

V roku 385 sa usadil v Betleheme, kde potom založil tri ženské a jeden mužský kláštor. V tomto čase napísal aj svoje slávne diela – zachovalo sa 117 Hieronymových listov, z toho 19 určených jeho súčasníkovi sv. Augustínovi.

Najdôležitejšie dielo je úplný preklad Biblie z gréčtiny a hebrejčiny do latinčiny, ktorý bol v západnej cirkvi prijatý a rozširovaný pod názvom Vulgáta (tridentský koncil ju vyhlásil za oficiálny preklad). Práca na ňom sa konala z iniciatívy pápeža a trvala veľmi dlho.

Jeho spis O vynikajúcich mužoch je zas prvým prehľadom dejín kresťanskej literatúry.

LiteratúraUpraviť

  • "Dňa 15. júna : Svätý Hieronym." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 315-320. ISBN 80-7165-381-0
  • "Hieronym, prepodobný : 15. jún." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 261-263. ISBN 80-967341-1-3
  • SLEPIČKA, Martin. Úcta k svatému Jeronýmovi v českém středověku: K 1600. výročí smrti církevního otce svatého Jeronýma. Ostrava: Repronis, 2021. Dostupné online.

Iné projektyUpraviť