Rétorika (rečnícke umenie)

Rétorika (iné názvy: rečníctvo, rétorstvo; z starogr. ῥητορική) je rečnícke umenie a náuka o verbálnom prejave.

Rétorika bola (v stredoveku) tretie zo siedmich slobodných umení. Vznikla v starovekom Grécku. V tomto čase to bola súčasť stredného vyššieho vzdelania a často od svojho prejavu závisel ich úspech. Rétoriku vyučovali rétori-učitelia rétoriky. Najvýznamnejší rétorici boli grécki filozofi, ako napríklad Demostenes, Gorgias z Leontín, Sokrates a jeho žiak Platón. Aristoteles ako najvýznamnejší rečník napísal diela Rétorika a Poetika. Tézy z týchto diel tvoria základ i pre súčasnú rétoriku.

Podľa Aristotela rétorika chce presvedčovať bez toho, aby si robila starosti o pravdivosť či len zdanlivosť toho, o čom sa hovorí.

Zdroje upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Iné projekty upraviť