Izaiáš alebo zriedkavo Izajáš (z hebr. Ješa'jah = Jahve pomohol/spasí) je jeden z prorokov Starého zákona a zároveň hlavný predstaviteľ Knihy Izaiáš(ovej) Starého zákona.

Michelangelovo stvárnenie Izajáša v Sixtínskej kaplnke

Izaiáš pochádzal z aristokratickej rodiny a začal pôsobiť v poslednom roku panovania kráľa Achaza (740 pred Kr.) v Jeruzaleme. Zvestoval súd nad márnymi nádejami a sľuboval nový vek Hospodinov (Pánov). Kniha však obsahuje aj neskoršiu tradíciu na podobnú tému.

Účinkoval väčšinou v Júdskom (Južnom) kráľovstve. Prorokoval však niekedy aj proti Izraelskému (Severnému) kráľovstvu.

Zomrel ako mučeník v pokročilom veku a to tak, že bol rozrezaný pílou za vlády Manassesa. Jeho pozostatky boli za vlády cisára Teodózia mladšieho prenesené do Carihradu a uložené v blachernskom chráme sv. Vavrinca.

Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev si ho pripomínajú 9. mája.

Pozri aj

upraviť

Literatúra

upraviť
  • "Dňa 9. mája : Svätý prorok Izaiáš." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 248-249. ISBN 80-7165-381-0
  • "Izaiáš, prorok : 9. máj." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 232. ISBN 80-967341-1-3
  •  "9. máj : Sv. IZAIÁŠ, prorok." In: Daniel Dian - Viliam Judák: Každý deň so svätými : I. diel. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2006. s. 139. ISBN 80-7162-618-X
  • Izaiáš [prorok]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 508 – 509.

Externé odkazy

upraviť