Amos (prorok)

Hebrejský prorok

Amos alebo Ámos bol starozákonný prorok.

Ikona proroka Amosa (18. stor.) z monastiera v Kiži (Rusko)

Pochádzal z mestečka Tekua[1],(dnes Tekoa), ležiaceho južne od Jeruzalema. Pôvodne bol pastierom a narezávačom fíg[2]. Nepatril k prorockým synom (t. j. profesionálnym prorokom). Ako prorok bol poslaný do Bételu, ktorý bol centrom modloslužby v Severnom (Izraelskom) kráľovstve, za panovania Jeroboáma II. okolo r. 760 pred Kr. V tom čase zažívalo Severné kráľovstvo najväčší politický a hospodársky rozkvet, ale bolo vo veľkom náboženskom úpadku. Keď bol odtiaľ vyhnaný, vrátil sa do Júdskeho kráľovstva. Tam následne pôsobil asi do roku 746 pred Kr.

Podľa podania zahynul keď ho pohanský žrec so synom napadli a zmlátili palicou, keď ho chceli vyhnať.

Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev si ho pripomínajú 15. júna.

Referencie

upraviť
  1. Am 1,1
  2. Am 7,14

Literatúra

upraviť
  • Amos [prorok]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 197 – 198.
  • "Dňa 15. júna : Svätý prorok Ámos." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 313-315. ISBN 80-7165-381-0
  • "Amos, prorok : 15. jún." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 261. ISBN 80-967341-1-3

Pozri aj

upraviť