Jeremiáš (hebr. יִרְמְיָהוּ Yirməyāhū, Jirmejahu = povýšený Jahvem) je jeden z prorokov Starého zákona a zároveň hlavný predstaviteľ Knihy Jeremiáš(ovej) Starého zákona. Niektorí biblisti v ňom vidia predobraz Ježiša Krista.

Prorok Jeremiáš, Michelangelova freska na strope Sixtínskej kaplnky
Ikona proroka Jeremiáša (18. stor.)

Kniha obsahuje tradíciu Jeremiášových príbehov a výrokov.

Život upraviť

Jeremiáš bol povolaný asi roku 627 pred Kr.. Žil v období, keď kráľ Nabuchodonozor prvýkrát obsadil Jeruzalem a odvliekol časť ľudí (598 pred Kr.). Nabáda ľudí, aby čakali a nevzbúrili sa, a preto je považovaný za zradcu a chcú ho zabiť. Roku 587 pred Kr. prišiel Nabuchodonozor druhýkrát. Zničil Jeruzalem, podpálil chrám a odvliekol skoro všetkých do Babylonu. Zaniklo teda aj Judské kráľovstvo (Južné). Jeremiáš vytýka nedostatok horlivosti, no po Joziášovej (Josiášovej) smrti aj on stráca nádej a videl, že aj Judské kráľovstvo (Južné) je stratené. Po prvom páde Jeruzalemu začína písať optimistické proroctvá o kráľovstve Mesiáša vytvorenom Bohom, o novom kráľovi ustanovenom Bohom. Vravel, že katastrofa, ktorá sa stala, je iba očisťovaním a Pán príde a ustanoví novú zmluvu. Trest neznamená, že Boh zabudol.

V čase exilu boli napísané Náreky (Plač Jeremiášov), žalospevy pripojené k Jeremiášovi. Sú to výkriky bolesti, opisujú drámu Izraelitov, bezvýchodiskovú situáciu, ale zároveň prosbu Bohovi. Tvorí ich 5 ód.

Pred dobytím Jeruzalema dal ukryť Archu zmluvy.[1] Po tom ako padol v roku 587 Jeruzalem ho júdski zbúrenci odviedli do Egypta, kde ho ukameňovali.[2] Jeho pozostatky Alexander Macedónsky preniesol do Alexandrie r. 250 pred Kr.

Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev si ho pripomínajú 1. mája.

Referencie upraviť

  1. pozri 2 Mach 2,4-8 (svatepismo.sk)
  2. porov tiež. Hebr 11,36n (svatepismo.sk)

Literatúra upraviť

  • "Jeremiáš, prorok : 1. máj." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 223. ISBN 80-967341-1-3
  • "Dňa 1. mája : Svätý prorok Jeremiáš." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 217-221. ISBN 80-7165-381-0
  • Jeremiáš [prorok]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 534 – 536.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

Iné projekty upraviť