Abdiáš (prorok)

Abdiáš alebo Obadiáš (starohebr. עובדיה‎ – Obadjah, starohebr. עבדיהו – Obadjahu „sluha Pánov“, lat. Abdias) bol starozákonný prorok, jeden z tzv. malých prorokov, ktorý pôsobil v Judsku. Je autorom Knihy proroka Abdiáša, najkratšej knihy Starého zákona.[1]

Prorok Abdiáš na ikone z 18. storočia v Chráme premeny Pána Kižského pogostu

Kedysi bol stotožňovaný so správcom domu kráľa Achaba z 1 Kr 18,3 – 16. Podľa sv. Hieronyma prorokoval žil približne v rovnakom čase ako Joel, Amos, OzeášMicheáš.

Prorokoval zánik pre Edomejcov, vazalov Babylonu, ako trest za pre nasledovanie Izraelského národa.

Gréckokatolíckapravoslávna cirkev si ho pripomínajú 19. novembra.

ReferencieUpraviť

  1. „Abdiáš“, Encyclopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, Prvý zväzok, A – Belk (1. vyd.), Bratislava: Encyklopedický ústav SAV; Veda, vydavateľstvo SAV, 1999, str. 19-20, ISBN 80-224-0554-X 

LiteratúraUpraviť

  • Abdiáš [prorok]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 164.
  • TRUCH, Andrej Josafát Gregor. Život svätých: Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003. ISBN 80-7165-381-0. Kapitola „Dňa 19. novembra: Svätý prorok Avdij“, s. 566.
  • ČÍŽEK, Antonín. Synaxár: Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998. ISBN 80-967341-1-3. Kapitola „Abdiáš, prorok: 19. november“, s. 83.