Joel bol starozákonný biblický prorok.

Prorok Joel (18. stor.), Kiži (Rusko)

Bol synom Fatuela (Petuela).[1] Jeho pôsobenie sa podľa tradície kladie pred proroka Amosa.

Národu Izraelitov predpovedal tresty za nevďačnosť a vyzýval na pokánie. Predpovedal aj zostúpenie Svätého Ducha a strašný posledný súd.

Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev si ho pripomínajú 19. októbra.

Referencie upraviť

  1. Joel 1,1

Literatúra upraviť

  • "Dňa 19. októbra : Sv. prorok Joil." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 529-530. ISBN 80-7165-381-0
  • Joel [prorok]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 545.
  • "Joel, prorok : 19. október." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 52. ISBN 80-967341-1-3

Pozri aj upraviť