Habakuk alebo Abakuk bol jeden z dvanástich tzv. malých starozákonných biblických prorokov.[1]

Ikona proroka Habakuka (17. stor.)

Žil v Jeruzaleme okolo roku 600 pred Kr., keď Júdske kráľovstvo začalo nábožensky upadať. Pochádza od neho proroctvo obsiahnuté v Knihe proroka Habakuka.

Predpovedal zničenie Jeruzalema ale národ utešoval aj krajšou budúcnosťou.

Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev si ho pripomínajú 2. decembra.

Referencie

upraviť
  1. Abakuk. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 16.

Literatúra

upraviť
  • TRUCH, Andrej Josafát Gregor. Život svätých: Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003. ISBN 80-7165-381-0. Kapitola „Dňa 2. decembra: Sv. prorok Avakum (Habakuk)“, s. 583-585.
  • ČÍŽEK, Antonín. Synaxár: Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998. ISBN 80-967341-1-3. Kapitola „Habakuk, prorok: 2. december.“, s. 99.
  • Habakuk [prorok]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 431.

Pozri aj

upraviť