Púšť

región, na ktorom sa vyskytuje veľmi málo vodných zrážok

Púšť je krajinná forma alebo región, na ktorom sa vyskytuje veľmi málo vodných zrážok – menej než 250 mm ročne. 14% Zeme tvoria púšte. Púšte majú povesť, že je na nich veľmi málo života. V porovnaní s vlhšími regiónmi to môže byť pravda, ale v skutočnosti sa na púšťach často vyskytuje bohatý život, ktorý zvyčajne ostáva skrytý (hlavne počas denného svetla), aby si zachoval vlhkosť. Približne jednu tretinu zemského povrchu tvoria púšte.

Saharská púšť.
Atacamaská púšť.
Negevská púšť

Delenie púští upraviť

Podľa veľkosti púštneho materiálu rozoznávame:

 • erg (arabsky areg) – piesková púšť na Sahare. Nánosy naviateho piesku sú veľmi hrubé a súvislé a tvoria pieskové more. Vetrom vznikajú dlhé priečne presypy, ktoré sa sťahujú, časté sú aj barchany. Všetok jemnejší prachový materiál odvial vietor. Pieskové moria sa sústreďujú najmä okolo väčších masívov kryštalických hornín, ktoré ich zásobujú zvetralinami. Ak nie je hrúbka pieskov veľká, vyskytujú sa v ergu rastliny (trvalky a kríky), ktoré zadržujú pieskom. Ergy zaberajú 1/9 celkovej plochy Sahary, ostatné časti patria k iným typom púšte. Pieskové púšte typu ergov sa v strednej Ázii nazývajú kum. Rozlišujú sa:
  • mladé, vyvíjajúce sa ergy (juhozápad Mauritánie), kde sa barchany pohybujú v priemere o 100 metrov ročne
  • staré, relatívne stabilné ergy (Veľký západný erg)
  • zanikajúce ergy, z ktorých vietor odnáša piesočný materiál do iných oblastí (západná časť Veľkého východného ergu)
  • mŕtve ergy, ktorých vývoj sa zastavil a rastlinstvo ich stabilizovalo
 • serirštrkovitá púšť
 • hamada – kamenistá púšť
 • malal post
 • dergen post
 • filet dord

Rozšírenie púští upraviť

 
V Köppenovej klasifikácii podnebia sú púšte označované skratkou BWh (horúce púšte) alebo BWk (mierne púšte).

Púšte sú pri dnešnom rozšírení kontinentov väčšinou rozmiestnené medzi rovníkom a 40° zemepisnej šírky. Z dnešných púští sú to Gobi (Mongolsko), Atacama (Čile), Sahara (Afrika).

Život upraviť

Kaktusy ako aj iné rastliny, ktoré sa vyskytujú na púštiach majú korene veľmi hlboko v pôde, na zachytávanie spodnej vlhkosti. Rastú od seba vo väčších vzdialenostiach aby mohli čo najlepšie využiť vodu (resp. aby sa o ňu nemuseli deliť s ostatnými rastlinami).

Iné projekty upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o púšť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému púšť.