Izák Sýrsky

Izák Sýrsky (iné mená: Izák z Ninive, Izák Ninivský[1]; * aj † 7. storočie) bol sýrsky mních, askéta a mystik. Jeden z veľkých asketických a mystických autorov Cirkvi Východu.[2] Jeho diela tvoria významnú časť asketickej literatúry kresťanského Východu.[3]

Izák Sýrsky
Izák Sýrsky
Narodenie7. storočie
Úmrtie7. storočie
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Izák Sýrsky

ŽivotopisUpraviť

O živote Izáka Sýrskeho je toho známe pomerne málo. To, čo vieme pochádza z dvoch (miestami protichodných) prameňov, ktoré sa zachovali v Liber fundamentorum.[4] Pochádzal z územia dnešného Kataru a narodil sa niekedy v 7. storočí.[5] Neskôr sa stal mníchom Cirkvi Východu (východosýrsky obrad),[6] v kláštore Beth Abe[3]. Niekedy pred rokom 680 ho katolikos vysvätil za biskupa mesta Ninive.[7] V úrade však pôsobil iba päť mesiacov. Následne odstúpil a odišiel do samoty v horách,[8][2] na hranici dnešného Iránu a Iraku[9]. Podľa zachovaných informácií stratil zrak pre neustále štúdium,[6][2] a preto ho niekedy prezývali druhý Didymus[9]. Svoje diela potom diktoval.[8] Zomrel vo vysokom veku[4] a jeho hrob je v kláštore Rabban Šabor.

Dielo a teológiaUpraviť

 
De perfectione vitae theoreticae, 1500

Izák svoje asketické spisy vytvoril na sklonku života.[7] Základ jeho diela tvorí 82 homílií (tvoria prvú časť súboru).[4] Druhá časť[pozn 1] pozostáva z 42 textov, ktoré, na rozdiel od prvej časti, neboli nikdy preložené do gréčtiny (hoci existujú dôkazy, že boli čítané aj mimo prostredia nestoriánov).[5]

Ako autor sa prejavoval samostatne, citeľné je ovplyvnenie Jánom Pustovníkom (sýrsky autor, 4./5. storočie)[4] a aj isté náväznosti na Evangria Pontského.[6] Vysoko si cenil diela Teodora z Mopsuestie, ktorého nazýval „svetlo celého sveta“.[11]:229 Ľudská cesta k Bohu má podľa Izáka tri stupne: telesný, duševný a duchovný. Podľa Izáka človek prostredníctvom poznania, ktoré zjednocuje môže dosiahnuť „vznešené cesty budúceho života, ktorý je darovaný v slobode nesmrteľného života v existencii po vzkriesení“.[11]:218

PrekladyUpraviť

Jeho diela boli preložené do gréčtiny (prekladateľmi boli mnísi Patrikios a Abramios v monastieri Mar Saba[12]) a etiópčiny, do latinčiny preložili v 15. storočí 25 homílií.[7] Z gréckeho prekladu vznikol gruzínsky a starosloviensky (v 14. storočí[9]) a čiastočne arabský (ten čerpal aj zo sýrskeho originálu).[5] Prvotný grécky preklad vznikol pravdepodobne v 8. storočí v Palestíne.

Veľmi úspešné sú preklady do moderných jazykov.[4]

VplyvUpraviť

Jeho dielo si cenili obe cirkvi, ktoré pôsobili vo vtedajšej Perzii: nestoriáni aj monofyziti (jakobiti).[2] Izák Sýrsky je najvplyvnejší spomedzi sýrskych cirkevných Otcov.[13] Mal veľký vplyv na neskoršiu sýrsku a grécku mystiku (Hora Athos a menovite Symeón Nový Teológ a jeho žiak Nikétas Stéthatos) a jej prostredníctvom aj na Paisija Veličkovského (Filokalia) a následne ruských mníchov. Rovnako jeho diela čítali v egyptských púštnych kláštoroch.[5]

Jeho diela ponúkajú niektoré typické prvky pre sýrsku teológiu: slzy (v sýrčine „abila“ - plačúci, je iné pomenovanie mnícha),[9] vnímanie Boha ako v zrkadle[6].[pozn 2]

PoznámkyUpraviť

 1. Pozri ukážku deviatej homílie s úvodom a poznámkami.[10]
 2. Podrobnejšie pozri ISAAK SIRIN. In: Pravoslavnaja enciklopedija. Tom 26. Moskva : Cerkovo-naučnyj centr "Pravoslavnaja enciklopedija", 2010. 752 s. Dostupné online. ISBN 978-5-89572-048-6. S. 695 – 731. a Ilarion Alfejev. Izák Syrský a jeho duchovní odkaz. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. 324 s. (Pro Oriente; zv. 10.) ISBN 978-80-87378-37-3. .

ReferencieUpraviť

 1. IZÁK NINIVSKÝ. In: KRAFT, Heinrich. Slovník starokresťanskej literatúry. Preklad Vojtech Mikula. Trnava : Dobrá kniha, 1994. 441 s. ISBN 80-7141-048-9. S. 246.
 2. a b c d St. Isaac the Syrian. In: The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity. Ed. John Anthony. 1st pub. Maldin, MA : Wiley-Blackwell, 2011. 833 s. ISBN 978-1-4051-8539-4. S. 531 – 532.
 3. a b IZÁK Z NINIVE. In: KRAFT, Heinrich. Slovník starokřesťanské literatury: život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců. Preklad Jiří Kaplan. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005. 319 s. ISBN 80-7192-516-0. S. 154.
 4. a b c d e IZÁK SYRSKÝ. In: STAROWIEYSKI, Marek. Slovník raněkřesťanské literatury Východu : arabská, arménská, etiopská, gruzínská, koptská a syrská literatura. Preklad Walerian Bugel, Kateřina Mervartová. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012. 369 s. (Pro Oriente; zv. 7.) ISBN 978-80-7465-021-5. S. 145 – 147.
 5. a b c d BROCK, Sebastian P. A Brief Outline Of Syriac Literature. Kottayam : St. Ephrem Ecumenical Research Institute, 1997. 312 s. S. 54 – 55.
 6. a b c d ISAAC OF NINIVEH. In: The Oxford Dictionary of Byzantium. Ed. Alexander P. Kazhdan. New York : Oxford University Press, 1991. 2232 s. ISBN 0-19-504652-8. S. 1013.
 7. a b c Isaac of Niniveh. In: The Oxford Dictionary of the Christian Church. Ed. F. L. Cross. 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 1997. 1786 s. ISBN 0-19-211655-X. S. 848 – 849.
 8. a b IZÁK Z NINIVE. In: FARRUGIA, Edward G. Encyklopedický slovník křesťanského Východu. Ed. Pavel Ambros; preklad Adam Mackerle. Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2010. 1039 s. (Prameny spirituality; zv. 15.) ISBN 978-80-7412-019-0. S. 423 – 424.
 9. a b c d NOVÁKOVÁ, Jana. Dar slz v díle sv. Izáka Syrského. Parrésia (Červený Kostelec: Pavel Mervart), 2007, čís. I, s. 115 – 120. ISBN 978-80-86818-59-7. ISSN 1802-8209.
 10. Izák Syrský. O tajemství kříže. Preklad ze syrštiny, úvod a poznámky Jaroslav Brož. Parrésia (Červený Kostelec: Pavel Mervart), 2012, čís. VI, s. 207 – 218. ISBN 978-80-7465-057-4. ISSN 1802-8209.
 11. a b ŘOUTIL, Michal. Na východ od Antiochie – řecké myšlení za hranicemi Byzance, 2. – 8. století – syrská tradice. In: MILKO, Pavel. Úvod do byzantské filosofie. 1. vyd. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2009. 265 s. (Pro Oriente; zv. 9.) ISBN 978-80-87378-13-7. S. 207 – 237.
 12. BECK, Hans-Georg. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München : C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1959. 835 s. S. 358 – 359, 453.
 13. Rané křesťanství : počátky a vývoj církve do roku 600. Ed. Ian Hazlett; preklad Petr Kitzler. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. 315 s. ISBN 978-80-7325-159-8. S. 155 – 156.

Ďalšia literatúraUpraviť

 • Izár Sýrsky (Ninivský). Asketické homílie : prvá zbierka (82 homílií). Preklad Karol Marian Pástor. [Sady nad Torysou] : Filokalia, 2022. 534 s. ISBN 978-80-8233-117-5.
 • Ilarion Alfejev. Izák Syrský a jeho duchovní odkaz. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. 324 s. (Pro Oriente; zv. 10.) ISBN 978-80-87378-37-3.
 • PÁSTOR, Karol Marian. Svätý Izák Sýrsky : o živote v Bohu a pustovníckom živote. Košice : Byzant, 2020. 280 s. ISBN 978-80-85581-86-7.
 • Patrology : The Eastern Fathers from the Council of Chalcedon to John of Damascus. Ed. Angelo Di Berardino; preklad Adrian Walford. Cambridge : James Clarke & Co, 2006. 701 s. ISBN 978-0-227-67979-1. S. 225 – 228, 482 – 483.
 • NOVÁKOVÁ, Jana. Světlo eschatologické naděje z Rabban Šabbur. Vybrané homílie sv. Izáka Syrského. In: "Rýžoviště zlata a doly drahokamů--" : sborník pro Václava Huňáčka. Ed. Věra Lendělová, Michal Řoutil. Červený Kostelec; Praha : Pavel Mervart; Karlova univerzita v Praze, Filozofická fakulta, 2006. 582 s. (Russia Altera.) ISBN 80-86818-30-6. S. 45 – 60.
 • BROŽ, Jaroslav. Filokalie a Izák Syrský: mlčení (šeljā) jako základní zákon duchovní cesty. In: SLÁDEK, Karel, a kol. O filokalii : kniha, hnutí, spiritualita : kolektivní monografie. Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2013. 222 s. ISBN 978-80-7412-144-9. S. 31 – 45.
 • KERUĽ-KMEC, Miron. Nad slovami sv. Izáka Sýrskeho. Homílie 5-24. [Sady nad Torysou] : Filokalia, 2021. 190 s. (Umenie duchovného života.) ISBN 978-80-973860-1-6.
 • KERUĽ-KMEC, Miron. Nad slovami sv. Izáka Sýrskeho. Homílie 25-45. [Sady nad Torysou] : Filokalia, 2021. 206 s. (Umenie duchovného života.) ISBN 978-80-973860-6-1.
 • KERUĽ-KMEC, Miron. Nad slovami sv. Izáka Sýrskeho. Homílie 46-53. [Sady nad Torysou] : Filokalia, 2021. 177 s. (Umenie duchovného života.) ISBN 978-80-8233-004-8.
 • KERUĽ-KMEC, Miron. Nad slovami sv. Izáka Sýrskeho. Homílie 54-64. [Sady nad Torysou] : Filokalia, 2022. 171 s. (Umenie duchovného života.) ISBN 978-80-8233-007-9.

Heslá v encyklopédiáchUpraviť

 • DAVYOVÁ, Marie-Madeleine. Pouštní mystika. In: Encyklopedie mystiky. Preklad Jiří Našinec. Vyd. 1. Zväzok II. Praha : Argo, 2001. 211 s. (Logos; zv. 3.) ISBN 80-7203-372-7. S. 168 – 171.
 • ISAAK SIRIN. In: Pravoslavnaja enciklopedija. Zväzok 26. Moskva : Cerkovo-naučnyj centr "Pravoslavnaja enciklopedija", 2010. 752 s. Dostupné online. ISBN 978-5-89572-048-6. S. 695 – 731.
 • Isḥaq of Nineveh. In: The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage. Ed. Sebastian P. Brock, Aaron M. Butts, George A. Kiraz, Lucas van Rompay. Piscataway, NJ : Gorgias Press, 2011. 612 s. ISBN 978-1-59333-714-8. S. 213 – 214.
 • Isaac of Niniveh. In: Encyclopedia of Early Christianity. Ed. Frederick W. Norris, Everett Ferguson, Michael P. McHugh. 2nd ed. New York : Garland, 1999. (Garland reference library of the humanities; zv. 1839.) Dostupné online. ISBN 0-8153-1663-1. S. 590 – 591.

Iné projektyUpraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Izák Sýrsky