Kódex

rozlišovacia stránka

Kódex (zastarano a po latinsky: codex) môže byť:

 • v literatúre a histórii:
  • v staroveku: zväzok voskovaných dostičiek na písanie, pozri kódex (starovek)
  • v neskorom staroveku a v stredoveku: pergamenová (menej často papyrusová alebo papierová) rukopisná kniha v pevných doskách, predchodca tlačenej knihy, pozri kódex (stredoveká kniha)
  • stredoamerická obrázková rukopisná kniha z obdobia do 16. storočia, obsahujúca informácie zo života stredoamerických Aztékov, Mayov, Mixtékov a iných indiánskych kmeňov[1], pozri kódex (Indiáni)
  • tlačené kritické vydanie súboru stredovekých rukopisných listinných prameňov, synonymá: diplomatár, korpus[1], pozri diplomatár
  • rukopisná hudobná pamiatka (napr. zborník piesní) zo 17. a z 18. stor.[1], pozri kódex (hudba)
  • rukopisný zborník so zápismi slovenskej ľudovej slovesnosti z 1. polovice 19. stor. (tieto zborníky sa neskôr stali významným prameňom ich knižných vydaní)[1], pozri kódex (slovenské rozprávky)
 • v práve:
  • jeden súvislý zákon (v svetskom alebo cirkevnom práve), ktorý je výsledkom kodifikácie (napr. občiansky kódex, trestné kódexy, rodinný kódex, Kódex kánonického práva), synonymum: zákonník[2], pozri zákonník
  • názov niektorých nariadení EÚ, ktoré sú výsledkom kodifikácie (napr. Vízový kódex, Kódex schengenských hraníc, Colný kódex Únie), pozri napr. Vízový kódex, Kódex schengenských hraníc a Colný kódex Únie
  • hovorovo: vládne nariadenie obsahujúce súbor noriem z určitej oblasti (napr. Židovský kódex z roku 1941)[1], pozri napr. Židovský kódex
  • zbierka zákonov, resp. právnych predpisov, noriem a pod., z určitej oblasti (vrátane nižšie spomínaných kódexov v rímskom práve), napr. Justiniánov kódex, slovenský Potravinový kódex, čiastočné synonymum: zákonník (porov. aj zákonník (rozlišovacia stránka))
  • v rímskom práve: zbierka cisárskych konštitúcií, ktorá mala charakter prameňa rímskeho práva, synonymum: korpus (lat. corpus)[1], pozri kódex (rímske právo)
 • súbor (spravidla nepísaných, ale niekedy aj písaných) pravidiel či noriem pre (mravné a pod.) správanie ľudí v istej situácii, v istom povolaní, v istej organizácii a podobne, pozri napr. mravný kódex (etický kódex) a spoločenský kódex
 • staršie: záznam, sústava tajných (resp. dohovorených) znakov (napr. telegrafný kódex [=telegrafný kód], Kódex námorných signálov [=Kód námorných signálov]), synonymá: kód, (čiastočne:) abeceda[3][4][5]

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

 1. a b c d e f kódex. In: Encyclopaedia Beliana [1]
 2. Pozri zdroje uvedené v článku zákonník.
 3. kódex. In: ŠALING, S. et al. Veľký slovník cudzích slov. 2000. S. 629
 4. kodex. In: Příruční slovník jazyka českého
 5. kodex. In: Masarykův slovník naučný
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.