Pečenehovia (príd. meno znie pečenežský, nie pečenehský [1]) alebo (skôr nesprávne [2], ale často) Pečenegovia bol kmeňový zväz turkických, sarmatských a ugrofínskych kočovníkov. Ich jazyk sa klasifikuje ako turkický jazyk.

V 8. – 9. storočí boli v zavolžských stepiach a v 9. stor. v juhoruských stepiach. Pečenehovia útočili na Kyjevskú Rus (boli porazení v roku 1036 pri Kyjeve), Byzantskú ríšu (v rokoch 1090 až 1091 obkľúčili Carihrad, v roku 1122 boli porazení) a Bulharsko. Časť Pečenehov sa usídlila v Uhorsku (na území dnešného Maďarska a Slovenska). Do 14. storočia splynuli s okolitým obyvateľstvom na rôznych miestach v Európe.

Literatúra Upraviť

  • MAREK, Miloš: Pečenehovia a Uzi na Slovensku. In: Historický časopis, roč. 51, 2003, č. 2, s. 193  –  222.

Referencie Upraviť

  1. Kultúra slova, roč. 1981
  2. Kultúra slova, roč. 1970, str. 340

Externé odkazy Upraviť