Turkické jazyky (iné názvy: turecké jazyky, staršie turkské jazyky, turkotatárske jazyky, zriedkavo turkitské jazyky, türkské jazyky)[1] sú jedna z vetví altajských jazykov, ale niekedy sa považujú za samostatnú jazykovú rodinu. Výraz sa občas používa aj v mierne užšom význame - pozri nižšie pod Delenie.

Mapa rozšírenia turkických jazykov.

Delenie upraviť

Vysvetlivka: Slová uvedené v zátvorkách sú synonymá slova pred zátvorkou.

Aktuálna systematika podľa viacerých zdrojov[2] upraviť

turkické jazyky:

Poznámka: V slovenčine sa môže vždy alternatívne písať:

  • namiesto oghuz... : oguz...
  • namiesto oghur... : ogur...
  • namiesto kypčak... : kipčak...
  • namiesto turkick...: tureck... alebo turksk... alebo turkotatársk...

Chronologická systematika [3] upraviť

Turkické jazyky:

Systematika podľa Johansona 1998 [4] upraviť

Turkické jazyky:

Systematika podľa Baskakova 1960 a 1981 [5] upraviť

turkické jazyky:

Poznámka: Hunčina je tu zrejme považovaná za jazyk, ktorého rozdelením na západnú časť (západohunská vetva) a východnú časť (východohunská vetva) vznikli všetky dnešné turkické jazyky. [6]

Referencie upraviť

  1. Turecké, turkotatárske či turkické jazyky? In: Slovenská reč 1998, č. 1 [1]
  2. Hlavné zdroje: KRUPA, Viktor; GENZOR, Jozef. Jazyky sveta v priestore a čase. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Veda, 1996. 356 s. ISBN 80-224-0459-4. S. 157-162. ; Ethnologue vydanie z roku 2009 http://www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=48-16; http://linguistlist.org/; Strom nazvaný "Composite" verzia (t.j. verzia hlavne podľa Johansona 1998) na http://multitree.org; Doplnkové zdroje: MRUŠKOVIČ, Viliam. Európa jazykov a národov na prahu tretieho tisícročia. Martin : Matica slovenská, 2008. 517 s. ISBN 978-80-7090-858-7. ; schémy Baskakova, Olega Mudraka a Mengesa na http://www.phil.muni.cz/jazyk/files/ALTAJSKAklasifikace.pdf; http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/johanson_01.pdf ;článok Alttürkische Sprache na nemeckej wikipédii
  3. Krupa, V., Genzor, J.: Jazyky sveta v priestore a čase, 1996; Erdal, M.: A Grammar of Old Turkic, [2]
  4. http://www.phil.muni.cz/jazyk/files/ALTAJSKAklasifikace.pdf a strom urobený podľa Johansona 1998 na http://multitree.org/
  5. http://www.phil.muni.cz/jazyk/files/ALTAJSKAklasifikace.pdf; http://www.eurasica.ru/articles/lingvo/otdelnye_klassifikatsii_tyurkskih_yazykov/ Archivované 2012-11-02 na Wayback Machine
  6. vyplýva to logicky zo schémy a porov. napr. aj diskusiu [3]

Externé odkazy upraviť