Germáni sú príslušníci indoeurópskej skupiny kmeňov sídliacich v severnej, západnej a strednej Európe. Spomedzi týchto kmeňov sa sformovali dnešní Angličania, Flámi, Holanďania, Nemci, Islanďania, Faerčania, Nóri, Dáni a Švédi. Výrazom Germáni, ktorý pochádza z keltčiny sa označujú jazykovo príbuzné staroveké kmene doložené od železnej doby (od 6. storočia pred Kr.) na severe strednej Európy a v Škandinávii.

Expanzia Germánov medzi rokmi 750 pred Kr. a 100
      Osídlenia pred r. 750 pred Kr.
      do roku 500 pred Kr.
      do roku 250 pred Kr.
      do roku 100

V dobe rímskych výbojov (1. storočie pred Kr.) sa zaoberali chovom dobytka, poľnohospodárstvom a lovom.

Do polovice 1. storočia pred Kr. sa postupne presunuli na rieku Vislu, horný tok Labe, Dunaja a Rýna. Tu narazili na Keltov a na hranice Rímskej ríše.

Počas sťahovania národov vytvárali na území Západorímskej ríše od 5. storočia barbarské štáty, z ktorých najvýznamnejším sa stala Franská ríša.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.