Indoeurópania (zastarano Indogermáni, Árijci) sú príslušníci mnohých etnických skupín, národností a národov, patriacich k spoločnej jazykovej rodine indoeurópskych jazykov. Spoločný pôvod týchto etník sa vymedzuje do oblasti severnej a severozápadnej Indie, strednej a juhozápadnej Ázie, ako aj do hraničných oblastí medzi Áziou a Európou.

Indoeurópania vytvorili na začiatku svojho putovania do Európy niekoľko migračných centier, odkiaľ sa ďalej šírili.

Indoeurópania položili základy väčšiny indoeurópskych národov s výnimkou Maďarov, Fínov, Laponcov a Baskov.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.