Národnosť

rozlišovacia stránka

Národnosť môže byť:

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  1. a b c d Peciar, Štefan, ed. (1960), „národnosť“, Slovník slovenského jazyka, II. L – O (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 
  2. § 2 ods. 1 písm. l) opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 4/2000 Z. z. zo 16. decembra 1999, ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2000, čiastka 3, 14. január 2000, s. 134.
  3. § 2 ods. 1 písm. t) opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 438/2010 Z. z. z 2. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov a vydáva vzor sčítacieho tlačiva pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2010, čiastka 162, 17. november 2010, s. 3588.
  4. a b c Jarošová, Alexandra, ed. (2015), „národnosť“, Slovník súčasného slovenského jazyka, M – N, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 978-80-224-1485-2 
  5. a b c Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „národnosť“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopl. a upr. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 80-224-0750-X 
  6. Pisárčiková, Mária, ed. (2004), „národnosť“, Synonymický slovník slovenčiny (3. nezm. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 80-224-0801-8 
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.