Indoeurópske jazyky

jazyková rodina

Indoeurópske jazyky (zastarano indogermánske jazyky) tvoria najrozšírenejšiu jazykovú rodinu na svete, ako materinskou rečou hovoria niektorým z nich asi 2,5 miliardy ľudí. Vyvíjali sa spoločne v rozsiahlych oblastiach Eurázie z predpokladaného indoeurópskeho prajazyka. Za ťažisko a oblasť vzniku prajazyka sa považujú stepi v dnešnom juhozápadnom Rusku a Ukrajine. Výskum indoeurópskych jazykov sa uskutočňuje v rámci indoeuropeistiky.

Rozšírenie indoeurópskych jazykov vo svete:
     väčšinové
     menšinové s oficiálnym statusom
     menšinové bez oficiálneho statusu
Rozšírenie indo-európskych jazykov v Eurázii:
     Italické jazyky (vrátane Románskych)
     Keltské jazyky
     Arménčina
     Albánčina
Strom indoeurópskej jazykovej rodiny.

O vzniku indoeurópskych jazykov pozri indoeurópsky prajazyk.

Delenie upraviť

Indoeurópske jazyky sa delia na nasledujúce skupiny:

Ďalej sem veľmi pravdepodobne patria mnohé iné historické jazyky (tzv. reliktné jazyky), najmä:

  • keltiberský areál:
    • jazyky Keltov, ktorí sa zmiešali s Ibermi