Pelasgičtina je mŕtvy neklasifikovaný jazyk, spravidla považovaný za predindoeurópsky alebo indoeurópsky jazyk. Je to jazyk, ktorým hovorili Pelasgovia, čo boli predgrécki obyvatelia na juhu Balkánu.

Sporné je nie len zaradenie jazyka, ale aj, či to bol jeden jazyk alebo viacero jazykov.