Svetové dedičstvo UNESCO

zoznam kultúrnych a prírodných pamiatok po celom svete vybrané organizáciou UNESCO

Lokalita Svetové dedičstvo UNESCO je špecifická lokalita, ktorá bola navrhnutá, ako kandidát medzinárodného programu svetového dedičstva spravovaného UNESCO.

Logo Svetového dedičstva UNESCO
Lokalita #86: Egyptské pyramídy v Gíze (Egypt)
Lokalita #307: Socha slobody (Spojené štáty)
Lokalita #438: Veľký čínsky múr (Čína)
Lokalita #540: Historické centrum mesta Petrohrad (Rusko)

Cieľom programu je katalogizovať a zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva. Vybrané lokality môžu po splnení určitých podmienok získať prostriedky z Fondu svetového dedičstva. Program bol založený na základe Dohody o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva prijatej na konferencii UNESCO 16. novembra 1972 , ktorá sa uskutočnila v Paríži.

Zoznam obsahuje 1007 lokalít, z toho 779 kultúrnych, 197 prírodných a 31 zmiešaných lokalít nachádzajúcich sa v 161 štátoch (stav v roku 2014).

Definícia lokality

upraviť

Kultúrne Dedičstvo

upraviť

Definícia lokality kultúrneho dedičstva zahŕňa:

 • monumenty: architektonické diela, diela monumentálnych skulptúr a malieb, archeologické nálezy, nápisy, jaskynné obydlia a kombinácie prvkov, ktoré sú výnimočnou univerzálnou hodnotou z pohľadu histórie, umenia, alebo vedy;
 • skupiny budov: skupiny samostatných alebo spojených budov ktoré, kvôli ich architektúre, homogenite alebo miestu v krajine majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z pohľadu histórie, umenia, alebo vedy;
 • náleziská: diela človeka, alebo kombinácia prírodných a ľudských diel a miesta vrátane archeologických nálezísk, ktoré majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z historického, estetického, etnologického alebo antropologického hľadiska.

Prírodné dedičstvo

upraviť

Prírodné dedičstva zahŕňa:

 • prírodné prvky pozostávajúce z fyzických a biologických útvarov alebo skupín takých útvarov, ktoré majú výnimočnú univerzálnu hodnotu z estetického alebo vedeckého pohľadu;
 • geologické a fyziografické útvary a presne vymedzené územia, ktoré vytvárajú biotop ohrozených druhov zvierat a rastlín výnimočnej univerzálnej hodnoty z pohľadu vedy a ochrany;
 • prírodné náleziská presne vymedzených prírodných území výnimočnej univerzálnej hodnoty z pohľadu vedy, ochrany alebo prírodných krás.[1]

Kritériá výberu

upraviť

Pôvodne boli kritériá pre zápis do Zoznamu rozdelené do dvoch kategórií podľa toho, či išlo o kultúrnu – kritériá (i) až (vi), alebo prírodnú pamiatku – kritériá (i) až (iv). Neskôr Výbor svetového dedičstva rozhodol, že tieto kritériá sa zlúčia. Výnimočná hodnota sa lokalite prisudzuje vtedy, ak spĺňa jedno alebo viacero z týchto kritérií:

 • (i) reprezentuje dielo (výtvor) ľudského tvorivého ducha;
 • (ii) predstavuje dôležitú vzájomnú výmenu (prienik) ľudských hodnôt, presahujúcu čas alebo pokrývajúcu kultúrnu oblasť sveta vo vývoji architektúry alebo technológie, pamiatkového umenia, plánovania miest alebo vzhľadu krajiny;
 • (iii) prináša výnimočnosť alebo aspoň výnimočné svedectvo o kultúrnej tradícii alebo civilizácii, ktorá je živá alebo už zanikla;
 • (iv) je výnimočným príkladom typu budovy, architektonického alebo technologického súboru alebo krajiny, ktorá predstavuje významnú etapu (významné etapy) ľudskej histórie;
 • (v) je výnimočným príkladom tradičného ľudského osídlenia, využitia pôdy alebo mora, ktorý reprezentuje danú kultúru (alebo kultúry), alebo ľudskú interakciu s prostredím, najmä ak sa lokalita stala zraniteľnou v dôsledku vplyvu nezvratných zmien.
 • (vi) je priamo alebo sprostredkovane spojená s udalosťami alebo životnými tradíciami, s ideami alebo vierovyznaniami, s umeleckými a literárnymi prácami výnimočného univerzálneho významu. (Výbor sa domnieva, že toto kritérium by malo byť prednostne používané pri súčasnom aplikovaní iného kritéria);
 • (vii) obsahuje mimoriadne prírodné úkazy alebo oblasti výnimočnej prírodnej krásy a estetickej dôležitosti;
 • (viii) je výnimočným príkladom reprezentujúcim dôležité etapy vývoja Zeme, vrátane dokladov života, dôležitých geologických procesov prebiehajúcich vo vývoji charakteru terénu alebo je významným geomorfologickým či fyziografickým útvarom;
 • (ix) je výnimočným príkladom reprezentujúcim významné prebiehajúce ekologické a biologické procesy vývoja a rozvoja pevniny, sladkých vôd, prímorských a morských ekosystémov a skupín rastlín a živočíchov;
 • (x) obsahuje najdôležitejšie a podstatné prírodné prostredia pre zachovanie biologickej rozmanitosti in situ vrátane tých, ktoré obsahujú ohrozené druhy výnimočnej univerzálnej hodnoty z pohľadu vedy alebo ich ochrany.

Zoznam lokalít Svetového dedičstva

upraviť

Lokality Svetového dedičstva na Slovensku[2]

upraviť

Kultúrne dedičstvo

upraviť
 • Limes Romanus – rímske antické pamiatky na strednom Dunaji (spoločná lokalita s Nemeckom a Rakúskom) (2021)

Prírodné dedičstvo

upraviť

Lokality v Predbežnom zozname – kandidáti na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO[3][4]

upraviť

Kultúrne dedičstvo

upraviť

Prírodné dedičstvo

upraviť

Zmiešané dedičstvo

upraviť
 • Dunajská prírodná a kultúrna krajina (predpokladaný spoločný návrh s Českom, Rakúskom a Maďarskom)

Nehmotné kultúrne dedičstvo na Slovensku[5]

upraviť
 • Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba (2008)
 • Terchovská muzika (2013)
 • Gajdošská kultúra (2015)
 • Bábkarstvo na Slovensku a v Česku (2016)
 • Horehronský viachlasný spev (2017)
 • Modrotlač (2018)
 • Drotárstvo (2019)

Referencie

upraviť
 1. Convention Concerni of the World Cultural and Natural Heritage UNESCO (po anglicky)
 2. FORBESTCLIENTS.COM. Pamiatky na zozname svetového dedičstva [online]. www.unesco.sk, [cit. 2020-12-18]. Dostupné online.
 3. http://whc.unesco.org/en/statesparties/sk
 4. FORBESTCLIENTS.COM. Lokality na zápis do ZSD [online]. www.unesco.sk, [cit. 2020-12-18]. Dostupné online.
 5. FORBESTCLIENTS.COM. Nehmotné kultúrne dedičstvo SR [online]. www.unesco.sk, [cit. 2020-12-18]. Dostupné online.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť